Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

CHEBSKO - Vozidlo Ford 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Obvodní oddělení Cheb-město
Hviezdoslavovo nám. 4, 350 15 Cheb

Č. j. KRPK-95790-20/TČ-2016-190213                                                                                                                                    Cheb 2. února 2017
Počet stran: 1


VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
 


 Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Cheb, OO Cheb-město dne 26.ledna 2017 ve věci vloupání do vozidla zn. FORD PUMA ECT, RZ: 6H04551, stříbrné barvy, vin WF0CXXGAECVC53211, majitelka KVĚTA ŠINKOROVÁ, ke kterému došlo v době od 19:32 hodin dne 11.12.2016 do 07:56 hodin dne 12.12.2016 na parkovišti před prodejnou UNIPAP v ulici Svatopluka Čecha v Chebu, podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci: 
 
- vozidlo zn. FORD PUMA ECT, RZ: 6H0 4551, barva STŘÍBRNÁ-METAL, vin WF0CXXGAECVC53211, objem motoru 1679,
 
které bylo zajištěno, ohledáno dle § 109 z.č. 273/2008 Sb. a uloženo na odstavném parkovišti Policie ČR v Chebu, ul. 17.listopadu č. 40. Ačkoliv je dle registru vozidel majitelkou paní Květa Šinkorová, nar. 5.8.1991 není známo, komu vozidlo patří, neboť tato vozidlo prodala jiné osobě, ta následně další osobě, až nakonec vozidlo bylo prodáno osobě, která uvedla smyšlené rodné číslo. Vozidlo nikdy nebylo na další osoby přepsané.
 
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, OO Cheb-město, Hviezdoslavovo nám. 4, 350 15 Cheb.
 
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
 
Vloženo: 31.1.2017
 
Sejmuto: 31.7.2017

prap. Michala Bláhová                                                                                                                        inspektor npor. Ing. Zdeněk Šmídmajer
                                                                                                                                                                         vedoucí OOP Cheb

vytisknout  e-mailem