Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

KARLOVARSKO - Nález munice. 15. 12. 2017 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Obvodní oddělení Bochov
Pražská 250, 364 71 Bochov                                         

Č. j. KRPK-45133-3/ČJ-2017-190311                                                                                                                               Bochov 13. června 2017
                                                                                                                                                                                           Počet stran: 1

Oznámení o nálezu munice - veřejná vyhláška

Dne 11.6.2017 v 17.00 hod. byly v Bochově a to cca 800 m od hradu Hartenstein nalezeny tyto věci:
 
- 237 ks střeliva ráže 22 LR
 
- kožené pouzdro na zbraň hnědé barvy
 
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, budou věci v souladu s ustanovením § 68/3 z.č. 119/2002 Sb. , o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Karlovarský kraj, kontaktní pracoviště Karlovy Vary po dobu 6 měsíců.
 
Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu, podle § 11/1 e) z.č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření a nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu ( § 68/3 zákona o zbraních ), přísluší Policii České republiky.
 
Vlastník věci se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, OO PČR Karlovy Vary - Rybáře, ul. Rolavská 386, 360 17 Karlovy Vary.
 
Toto oznámení bude po dobu šesti měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a současně na úřední desce Městského úřadu Bochov a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.
 
      Vloženo dne 15. 6. 2017
      Sejmuto dne 15. 12. 2017
 
 
prap. Zdeněk Mikuš                                                                                                                                   npor. Bc. Robert Kunc inspektor                                                                                                                                                                  vedoucí oddělení
tel:974366711                                                                                                                                                          tel:974366711
fax:974366718                                                                                                                                                         fax:974366718

 

vytisknout  e-mailem