Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

KARLOVARSKO - Věci zajištěné při prohlídkách. 15. 12. 2017 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-74401-165/TČ-2016-190372                                                                                                Karlovy Vary 15. června 2017
                                                                                                                                                                Počet stran: 1


                                                                                           VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
  
 
Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-74401/TČ-2016-190372, v y h l a š u j i   p o p i s   v ě c i:
 
- 1 ks šroubovák s plochou pracovní plochou

- 2 ks ocelových průrazníků

- 1 ks francouzský posuvný klíč
 

které byly v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěny při prohlídkách provedených v souladu s ustanovením § 82 a násl. trestního řádu a které byly pravděpodobně získány trestným činem nebo jich mohlo být užito ke spáchání trestné činnosti a není známo, komu věci patří.

Vlastník výše popsaných věcí se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6-ti měsíců od vyhlášení popisu věci přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366330, 974366301.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
 
Vloženo : 15.6.2017
Sejmuto : 15.12.2017 
 
                                        por. Věra Ječmenová DiS.                                                                         npor. Ing. Jiří Košler
                                                komisař                                                                                                     vrchní komisař
                                             974366301  
 

vytisknout  e-mailem