Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

KARLOVARSKO - Nález dvou stokorunových bankovek. 


                                                                                              
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Obvodní oddělení Karlovy Vary - město
Vítězná 927/6, 361 15 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-55281-41/TČ-2017-190313                                                                                                                    Karlovy Vary 14. září 2017
Počet stran: 1


VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCÍ

 V trestní věci krádeže tašky z kočárku ze dne 21.7.2017, vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, na Obvodním oddělení Karlovy Vary pod Č.j. KRPK-55281/TČ-2017-190313, vyhlašuji popis věcí, jejichž vlastník není znám:
 
1) bankovka v nominální hodnotě sto korun českých, sériové číslo H 21605773
 
2) bankovka v nominální hodnotě sto korun českých, sériové číslo H 82255884
 
 Vlastník výše uvedených věcí se touto cestou vyzývá, aby se ve lhůtě 6ti měsíců od vyhlášení popisu věcí, přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení Karlovy Vary, se sídlem Vítězná 927/6, 361 15 Karlovy Vary, tel. 974 366 535 (582).
 Vyhlášení popisu věcí je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska-aspx

vyvěšeno: 19. 9. 2017
sejmuto:    19. 3. 2018

prap. Věra Beňová                                                                                                                                             npor. Bc. Stanislav Klauz
inspektor                                                                                                                                                                  vedoucí oddělení
tel. 974366582
fax. 353221825  
 

vytisknout  e-mailem