Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Vítejte na našich stránkách

 

Již dvacátým rokem je Národní protidrogová centrála policejním útvarem s celostátní působností, který se snaží s maximálním nasazením naplňovat účel, ke kterému byla zřízena. Naším hlavním úkolem je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zejména v jejích organizovaných a mezinárodních formách. Cílem našeho snažení je snižování nabídky nelegálních drog v České republice a prosazování práva v této oblasti. Kromě toho se podílíme na tvorbě a realizaci národní strategie protidrogové politiky a v preventivní oblasti vytváříme projekty zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou primární prevenci. Stát má nezpochybnitelnou povinnost směřovat svou politiku k ochraně veřejného zdraví, propagaci a podpoře zdravého způsobu života, ale zejména jasně a čitelně deklarovat občanům prostřednictvím právní úpravy jednání, která jsou protiprávní. Předvídatelnost a konstantnost přístupu státu prostřednictvím exekutivy v čitelném právním prostředí patří mezi základní principy právního státu. Výrobu a obchod s drogami považuji za závažnou trestnou činnost a jejich konzumaci za sociálně a zdravotně rizikový společenský jev, obdobně jako patologické hráčství, alkoholismus a mnoho dalších.Moderní doba je nemocná více
závažnými nemocemi a drogy jsou nepochybně jednou z nejdiskutovanějších. Má komplikovanou diagnózu a fatální prognózu.

Pravidelně si dělám screening otevřených zdrojů informací k drogám a nemohu se zbavit dojmu, že je nám mediálně zhusta podsouváno, že život bez drog téměř nelze žít a že drogy jsou ta nejpřirozenější věc na světě, kterou by si každá lidská bytost, chce-li v současném moderním světě obstát, měla jednoznačně minimálně vyzkoušet. Život je naštěstí pestrý a spokojený a pevně věřím, že plnohodnotně prožívané bytí se bez nelegálních drog obejde.

Na Národní protidrogové centrále slouží policisté a policistky, kteří si svou práci vybrali jako poslání a hluboce věří v jeho smysl. Systematický a precizní personální výběr příslušníků centrály, společně s pevným vnitřním systémem etických pravidel byly a jsou zárukou, že svou práci Národní protidrogová centrála vykonává profesionálně a s maximální efektivitou.

Pokud Vám zde zveřejněné informace pomohou orientovat se v problematice, přispějí k Vašim úvahám nad tématem drog, či jen zaujmou, bude to naplněním jejich smyslu.

                                                                                                                 vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                            ředitel NPC SKPV PČR

vytisknout  e-mailem