Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věci - Domažlice - KRPP-55402-2/ČJ-2018-0305IZ

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
oddělení správního řízení
306 28 Plzeň, ul. Nádražní 4
elektr. úřední deska: viz níže
e-mail: krpp.oszbm.podatelna@pcr.cz
fax: +420974331308

Č.j. KRPP-55402-2/ČJ-2018-0305IZ                                                                            Domažlice 12. dubna  2018                                                

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věci

Oddělení správního řízení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Policie České republiky v Plzni, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1,2 správního řádu, nález věci:

1 ks náboj

když tato věc byla nalezena dne 8.4.2018 v katastru obce Holýšov a její vlastník není znám.

Podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) nepřihlásí-li se jejich vlastník v 6-ti měsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu.

Podle § 11 odst. 1 písm. e) z.č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                             

Vyvěšeno dne: 13.4.2018     
Sejmuto dne: 13.10.2018                                                                           

           vyřizuje:                                                                             mjr. Bc. Josef Smrž                                                                                             
por. Mgr. Antonín Faul                                                                     vedoucí oddělení

vytisknout  e-mailem