Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Plzeň- KRPP-179918-6/ČJ-2017-0305IZ

 JID: PCR03ETRpo81452648

Policie České republiky      
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Nádražní 4, 306 28 Plzeň
tel. 974 325 303

Čj. KRPP-179918-6/ČJ-2017-0305IZ                                                                                                                                  Plzeň 14. května 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o nabídce zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji

Oddělení správního řízení, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Policie České republiky v Plzni, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva dle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán dle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nabídku zbranípodnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji za cenou obvyklou:

revolver, zn. Holek Brno, vz. 820, ráže 38 Special, výr.č. 5820053298

pistole samonabíjecí, zn. ČZ Uh. Brod, vz. CZ 2075 RAMI, ráže 9 mm Luger, výr. č. A074574   

pistole samonabíjecí, zn. ČZ Uherský Brod, vz. CZ 100, ráže 9 mm Luger, výr.č. A9658

když rozhodnutí správního orgánu Oddělení správního řízení, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Policie České republiky v Plzni, o nabídce zbraně k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva ze dne 29.3.2018, vedené pod č.j. KRPP-179918-5/ČJ-2017-0305IZ, nabylo právní moci dne 1.5.2018.

V případě zájmu o nabízené zbraně kontaktujte Oddělení správního řízení, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, k výše uvedenému číslu jednacímu, nejlépe v elektronické podobě na e-mailovou adresu: krpp.oszbm.podatelna@pcr.cz, nebo na výše uvedené tel. číslo.

Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraní.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

vyvěšeno dne 15. května 2018
sejmuto dne 31. května 2018

                    Vyřizuje:                                                                                 mjr. Bc. Josef Smrž
        por. Bc. David Svoboda                                                                       vedoucí oddělení

vytisknout  e-mailem