Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Karviná

ÚO Karviná - dvě pistolové kuše nalezené v Českém Těšíně 

Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

pracoviště Karviná

Č. j. KRPT-223716-10/ČJ-2017-0703IZ                                                                                          Karviná 1. listopadu 2017

Počet listů: 1

                                                                                                                     

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených věcí:

 • pistolová kuše zn. HOU SHIUEH se střelou
 • pistolová kuše zn. TAIWAN                      

                 

  Uvedené kuše se střelou byly nalezeny v Českém Těšíně, ul. Zátiší v noci ze dne 8. 10. 2017 na 9. 10.2017 a po prošetření OOP ČR Český Těšín uloženy do skladu PČR KŘ Ms kraje, odbor SZBM pracoviště Karviná, ul. U Svobodáren 1298, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn jejich vlastník.

  Poučení:

  Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se vlastník výše uvedených věcí v zákonem stanovené lhůtě, připadají tyto do vlastnictví státu.

  Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

  Vyřizuje:

  nprap. Tomáš Gamrot, v. r.

         vrchní inspektor

                                                                                                       por. Mgr. Květoslava Kozlová, v. r.

                                                                                                                         komisař              

 • Vyvěšeno dne: 7. 11. 2017

 • Sejmuto dne: 7. 5. 2018

vytisknout  e-mailem