Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Karviná

ÚO Karviná - nález náboje v Rehabilitačním sanatoriu Karviná - Hranice 

Č. j. KRPT-162149-6/ČJ-2017-0703IZ                                                                                                                 Karviná 3. srpna 2017

                   Počet listů: 1

                                                                                                                     

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených věcí:

 • 1 ks náboje ráže 7, 62 x 25 Tokarev                     

                 

  Uvedený náboj byl dne 23. 7. 2017 nalezen v Rehabilitačním sanatoriu na ul. Čsl. armády 2954 v Karviné - Hranicích a po prošetření OOP ČR Karviná - Mizerov uloženy do skladu PČR KŘ Ms kraje, odbor SZBM pracoviště Karviná, ul. U Svobodáren 1298, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn jejich vlastník.

  Poučení:

  Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se vlastník výše uvedených věcí v zákonem stanovené lhůtě, připadají tyto do vlastnictví státu.

  Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

  Vyřizuje:

  nprap. Tomáš Gamrot, v. r.

         vrchní inspektor

                                                                                                     por. Mgr. Květoslava Kozlová, v. r.

                                                                                                                         komisař              

 • Vyvěšeno dne: 7. 8. 2017

  Sejmuto dne:   7. 2. 2018

vytisknout  e-mailem