Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Frýdek-Místek

Frýdek-Místek - Oznámení o nálezu zbraně 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-104561-2/ČJ-2018-0702IZ                                                                                                               Frýdek-Místek 7. května 2018

                                                                                                                       

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst.1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou 

„nález zbraně a střeliva“

revolver, vz. Bulldog, ráže .320, bez výrobního čísla, uloženého v koženém pouzdře, a 243 ks střeliva různých druhů volně ložených v toaletní tašce se zipem s černobílé kostkovaným potiskem.

Uvedené věci byly nalezeny dne 3. 3. 2018 okolo 12:00 hod. v katastru obce Frýdek-Místek, ul. K Hájku 2961, a jsou uloženy u správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. 

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu. 

Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/

 plk. Mgr. Bc. Marek DVOŘÁK
vedoucí odboru 

 z r. por. Bc. Radan FILIP v. r. 
 komisař

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2018
Staženo dne: 10.11.2018

vytisknout  e-mailem