Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška Bruntál

Bruntál - veřejný popis věci 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Bruntál

1. oddělení obecné kriminality SKPV

Partyzánská, č.9, 792 01 Bruntál

Č. j.  KRPT-75865-33/TČ-2017-070171

Bruntál 26. května 2017

Počet stran: 1

  V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

     Podle § 81 odst. 1 trestního řádu se  v y h l a š u j e  veřejný popis těchto věcí :

celkem 1 kus potápěčský nůž  Divers Knite, o celkové délce 17 cm, černožluté plastové rukojeti, délce čepele 8 cm, výr.č.: s.s.420J2.

Výše uvedená věc byla zajištěna při prověřování skutkových okolností utonutí polského potápěče v zatopeném lomu "Šifry" v katastru obce Svobodné Heřmanice, okres Bruntál, dne 02.04.2017.

Vzhledem k tomu, že není znám vlastník shora uvedené věci

v y z ý v á

Policie České republiky touto veřejnou vyhláškou, aby se vlastník přihlásil na útvaru Policie České republiky, 1. oddělení obecné kriminality SKPV Bruntál, Partyzánská 9, 792 01 Bruntál a uplatnil svá vlastnická práva. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Partyzánská 9, 792 01 Bruntál a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude policejní orgán postupovat v souladu ustanovením § 81 odst. 2 tr. řádu, vyhlášené věci připadnou do vlastnictví státu, tím není dotčeno právo vlastníka žádat vydání takové věci nebo vydání částky stržené za její prodej. 

Vyvěšeno dne: 26.05.2017

Sňato dne: 27.11.2017

por. Bc. Jaroslav Sohr

komisař

974731335
735789200

 

vytisknout  e-mailem