Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - Anatolii TATSYN

Č.j:KRPS-103080-35/ČJ-2017-010023-SV 

Č. j.  KRPS-103080-35/ČJ-2017-010023-SV

Kladno, 16. října 2017

Počet stran: 1

Účastník řízení:

Anatolii TATSYN

nar. 11.01.1995

Sadova № 96

896 66 Novoselytsia

Mukachivskyi raion, Zakarpatska oblast

Ukrajina

Vyvěšeno:     16.10.2017

Svěšeno:       31.10.2017

                                                           VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Kladno, jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017 (dále jen „zákon                č. 326/1999 Sb.“) v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Anatolii TATSYN, nar. 11.01.1995, státní příslušnost  Ukrajina

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti, č.j. KRPS-103080-34/ČJ-2017-010023-SV

ze dne 16. října 2017

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí, v každý pracovní den v době od 08:30 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Za správní orgán:

nprap. Jakub Kvítek

vrchní inspektor cizinecké policie

oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem