Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná soutěž na postoupení pohledávek

KRAJ - Výsledky veřejné soutěže. 

KRPH-2436-6/ČJ-2016-0500NE-VZ                  V Hradci Králové dne 1. února  2016

 

R O Z H O D N U T Í

vyhlašovatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

V souladu s ustanovením § 1777 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se závěry hodnotící komise, uvedenými v Záznamu z otevírání obálek s návrhy na uzavření smlouvy a hodnocení návrhů na postoupení pohledávek č.j. KRPH-2436-5/ČJ-2016-0500NE-VZ ze dne 1. února 2016

 

r o z h o d u j i,

že ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na úplatné postoupení pohledávek za dlužníky, vůči kterým má vyhlašovatel pravomocně v soudním řízení přiznané pohledávky dle § 16 odst. 8 nebo dle § 17 odst. 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podala nejvhodnější nabídku firma:

 

Obchodní název:      Prafis a.s.

Sídlo:                         Spálená 96/27

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:                           25118986

 

s nabídkovou cenou za postupované pohledávky ve výši 60% z celkové hodnoty postupovaných pohledávek, tj. 68 945,75 Kč.

           

 

                                                                                             

                                                                                                                                      brig. gen. Mgr. Martin Červíček v.r.

                          ředitel Krajského ředitelství policie

                                  Královéhradeckého kraje                          

vytisknout  e-mailem