Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Velký Týnec - motocykl Triumph Daytona

- motocykl Triumph Daytona rz. KW04USY, červené barvy, VIN SMITH835S24199782 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Územní odbor Olomouc
Dopravní inspektorát

_________________________ 

Č.j.:KRPM-108950/PŘ-2017-140506-KŘ                                                                                                               V Olomouci 18.9.2017        

                         

                                                                                           

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 37 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

V y z ý v á  k  p ř e v z e t í  v ě c i

motocykl Triumph Daytona rz. KW04USY, červené barvy, VIN SMITH835S24199782, který byl zajištěn po dopravní nehodě dne 28.8.2017 v 20:20 hod. na silnici III. třídy č. 4359 v km 1,231 - v katastru obce Velký Týnec.

Zajištěnou věc vydá Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát na adrese tř. Kosmonautů 10, v budově Krajského ředitelství policie ČR osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k věcem, a to po dobu 3 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepožádá-li vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

Zpracoval:

prap. Jaroslav Křivánek

                                                                  


npor. Bc. Martin Dostál
                                                                                                  vedoucí DI Olomouc
                                                                                                     odpovědná úřední osoba

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.9.2017

vytisknout  e-mailem