Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu

Chebsko - nález nábojů 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                      PCR19ETRpo26576944

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní matriál

kontaktní pracoviště Cheb
Čj. KRPK-52878-2/ČJ-2017-1902IZ                                                    Cheb 13. července 2017


                                                       

                                                        OZNÁMENÍ  NÁLEZU VĚCI

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje nález 

  - 48 ks nábojů

     Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou tyto v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona zbraních, uschovány u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4 po dobu 6-ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou tyto do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e)
zák.č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu
(§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

 Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese:
 

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                            

                                                                                                       Oprávněná úřední osoba:
                                                                                                        por. Ing. Stanislav MESJAR
                                                                                                                       komisař

tel. : 974 372 300

e-mail: krpk.oszbm.ch@pcr.cz

DS : upshp5u

     Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne : 13.07.2017
Sejmuto dne    : 13.01.2018

vytisknout  e-mailem