Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

 • O nás
 • Organizační členění útvaru - kontakty

O nás

Adresa: Policie České republiky Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 841 495
Fax: 974 841 053
E-mail: upvsp.sekret@pcr.cz
Datová schránka: zucgg9t
Ředitel: plk. Mgr. Bc. Marek Adam

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy je organizační článek Policie České republiky s celostátní působností. Ve vymezeném rozsahu je odborným, metodicko-řídícím, kontrolním a výkonným pracovištěm. Útvar řídí policejní vzdělávání, služební přípravu a policejní sport za stanovených podmínek a zajišťuje odborné  vzdělávání,  potřebné pro výkon zaměstnání zaměstnanců policie.
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy byl zřízen k 1. 7 .2015,  nařízením Ministerstva vnitra Č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností.
 
Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy jsou zabezpečovány zejména následující činnosti:  
 • stanovuje koncepci policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu
 • stanovuje a aplikuje systém odborného vzdělávání příslušníků policie a zaměstnanců
 • vykonává analytickou, plánovací, metodickou, kontrolní a koordinační činnost pro oblast policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu
 • metodicky vede a koordinuje činnost školních policejních středisek a odborů služební přípravy krajských ředitelství policie při zajišťování policejního vzdělávání a služební přípravy
 • metodicky vede a koordinuje policejní sport, organizuje policejní mistrovství a mezinárodní soutěže
 • připravuje, schvaluje a realizuje vzdělávací programy a vzdělávací projekty a komplexně zabezpečuje policejní vzdělávání
 • zajišťuje služební přípravu, včetně prověrek ze služební přípravy policistů
 • spolupracuje s Ministerstvem vnitra, s  vyššími a  středními  policejními školami Ministerstva vnitra, Policejní akademií České republiky v Praze a dalšími organizačními složkami státu, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, při zajišťování policejního vzdělávání realizované v těchto školách
 • zajišťuje za policii mezinárodní policejní vzdělávání a spolupracuje s Ministerstvem vnitra při prosazování zájmů policie v mezinárodních vzdělávacích agenturách
 • připravuje projekty spolufinancované zejména z mimorozpočtových zdrojů v oblasti policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu

Organizační členění útvaru - kontakty

 • kancelář ředitele útvaru
  Adresa: Strojnická č. 27, 170 89 Praha 7, tel: 974 841 495, email: upvsp.sekret@pcr.cz
   
 • odbor vzdělávání, který se člení na:    
  • oddělení dohledu a metodiky                 
  • oddělení tvorby vzdělávacích programů
    
 • odbor služební přípravy a policejního sportu, který se člení na:
  • oddělení metodiky služební přípravy
  • oddělení výkonu služební přípravy a sportu
    
 • vzdělávací zařízení Brno, které tvoří 
  Adresa: Horní 21, 639 00 Brno, tel: 974 627 230, email: upvsp.br.podatelna@pcr.cz
  • dbor zabezpečení výuky Brno
   Adresa: Horní 21, 639 00 Brno, tel: 974 627 201, email: upvsp.br.podatelna@pcr.cz (ZOP)
  • odbor zabezpečení výuky Holešov     
   Adresa:  Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 974 685 236, email: upvsp.br.podatelna@pcr.cz (ZOP)
    
 • vzdělávací zařízení Pardubice, které tvoří       
  Adresa: Čeperka 215, 533 45 Pardubice, tel: 974 569 551, email: upvsp.pa.spisovna@pcr.cz
  • odbor zabezpečení výuky Pardubice                 
   Adresa: Čeperka 215, 533 45 Pardubice, tel: 974 569 300, email: upvsp.pa.spisovna@pcr.cz
  • odbor zabezpečení výuky Praha – Ruzyně      
   Adresa: P.O.BOX 614/1, 600 01 Praha 6, tel: 235 352 751, email: upvsp.ru.sekret@pcr.cz
    
 • vzdělávací zařízení Praha, které tvoří                 
  Adresa: Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9, tel: 974 267 613, email: upvsp.ji.sekret@pcr.cz
  • odbor zabezpečení výuky Praha
   Adresa: Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9, tel: 974 845 901, email: upvsp.ji.sekret@pcr.cz (ZOP)
  • odbor zabezpečení výuky Jihlava
   Adresa: Tolstého 14, 586 01 Jihlava, tel: 974 267 229 email: upvsp.ji.sekret@pcr.cz

*(ZOP) - Základní odborná příprava

vytisknout  e-mailem