Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Úřední deska orgánu nemocenského pojištění policistů KŘP hl. m. Prahy

Pro účely plnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace. 

1. Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání ve věci nemocenského pojištění:
 
Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění (pro účely podání ve věci) 
pondělí až čtvrtek
pátek
08:00 – 15:00 hodin
08:00 – 14:00 hodin
Adresa, na které je možno odevzdat podání:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Odbor personální                          
Sokolovská ul. 623/251, Praha 9
 
2. Elektronická podatelna Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, kam je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:
e-mail:      krpa.op.uctarna@pcr.cz
datová schránka: ID: rkiai5y
 
3. Forma technického nosiče pro doručování v elektronické podobě:
Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flashdisk
 
4. Pracoviště určené k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):
Pracovištěm, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) je oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
osobně na adrese: Praha 1, Bartolomějská 7 (2. poschodí vpravo – sociální evidence)
 
pondělí až čtvrtek
07:30 – 11:30 hodin
Korespondenční adresa:      Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
                                                odbor personální
                                                oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
                                                Bartolomějská 7
                                                Praha 1, PSČ 110 01
Služební orgán:
Mgr. Milan Hospodka            vedoucí odboru personálního
                                                tel: 974 891 401
                                                email: milan.hospodka@pcr.cz
 
Pracovnice pověřené vedením agendy za služební orgán:
Hana Němcová                      tel: 974 823 630, fax: 974 823 610
                                                email: hana.nemcova@pcr.cz
Jitka Jandejsková                 tel: 974 823 652, fax: 974 823 610
                                                email: jitka.jandejskova@pcr.cz
Ilona El Mokhtary                  tel: 974 823 653, fax: 974 823 610
                                                email: ilona.husova@pcr.cz
Miloslava Richterová            tel: 974 823 651, fax: 974 823 610
                                                email: miloslava.richterova@pcr.cz
Silvie Nováková                    tel: 974 823 655, fax: 974 823 610
                                                email: silvie.novakova@pcr.cz
Věra Kuprová                         tel: 974 823 650, fax: 974 823 610
                                                email: vera.kuprova@pcr.cz
 
5. Pracoviště určené k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna)
Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy:
Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Bartolomějská 7, 110 01 PRAHA 1
 
Pracovník pověřený vedením agendy za služební útvar:
Bc. Radek Janečka, vedoucí oddělení
tel: 974 823 620, fax: 974 823 610
email: krpa.op.uctarna@pcr.cz
email: radek.janecka@pcr.cz

vytisknout  e-mailem