Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Znak_UDV.pngZnak UDV
(dále jen ÚDV) vznikl rozhodnutím ministra vnitra 1. ledna 1995 sloučením Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, který byl součástí Ministerstva vnitra, se Střediskem dokumentace protiprávnosti komunistického režimu, které pracovalo pod Generální prokuraturou a později bylo převedeno pod Ministerstvo spravedlnosti. Od 1. ledna 2002 je ÚDV ze zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky,  v platném znění, součástí služby kriminální policie a vyšetřování.

Základní poslání ÚDV je odhalovat a stíhat trestné činy v spáchané v období mezi 25. únorem 1948 a  29. prosincem 1989,  které nebyly z politických důvodů pravomocně rozhodnuty.

Ředitelem byl od 1. února 2008 plk. JUDr. Pavel Bret, který k 31.12. 2014 odešel do důchodu .

ÚDV sídlí v Praze, má celostátní působnost a pro efektivnější práci bylo zřízeno detašované pracoviště v Brně (další informace získáte na konci stránky).

Jak název napovídá, kromě vyšetřování je neméně důležitá i činnost dokumentační. Spočívá ve shromažďování a vyhodnocování materiálů, informací a dokumentů dokládajících zločinnost komunistického režimu a jeho represivních složek. Časová působnost pro dokumentaci byla rozšířena o období od 1.1.1945 do 25.2.1948. Výsledky práce dokumentaristů využívají policisté při vyšetřování a zároveň jsou vhodným způsobem prezentovány veřejnosti. Jednou z forem je činnost publikační, dále pořádání přednášek a výstav a prezentace v médiích.

Přechodem na nový server byl odstraněn odkaz na archiv starých stránek ÚDV. Jejich obsah bude postupně zpřístupňován na těchto stránkách.

       

 

 

Sídlo úřadu:
Přípotoční 300
Praha 10
Telefon: +420 974 844 202
Fax: +420 974 844 205
E-mail: udv@pcr.cz 
datová schránka: e7gd769 platná od 1. července 2012
                            

 Adresa pro písemný styk:
Policejní prezidium ČR
Poštovní schránka 62/ÚDV
170 89 Praha

   (k písemnému styku s úřadem používejte výhradně výše uvedenou adresu!!!) 
  
 

 

Expozitura Brno

Sídlo expozitury:
Kounicova 643/24
611 32 Brno
Telefon: +420 974 622 439
Fax: +420 974 622 439
E-mail: udv.brno@pcr.cz 

  

Adresa pro písemný styk s expoziturou:
Policie ČR - ÚDV
Kounicova 643/24
611 32 Brno
 
 (k písemnému styku s expoziturou úřadu používejte  výše uvedenou adresu!!!) 
 

 

vytisknout  e-mailem