Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Třebčín - nález samonabíjecí pistole a střeliva

- pistole samonabíjecí, zn. ČZ, vz. 70, r. 7,65 mm Br., 2 ks zásobníků , - 220 ks nábojů r. 7,65 mm Br., - 46 ks nábojů r. 22 Short, 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení

Č.j.KRPM-163171-7/ČJ-2016-1405IZ                                                                                           Olomouc 5. září 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení (dále jen „správní orgán“) věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně a střeliva

 • pistole samonabíjecí, zn. ČZ, vz. 70, r. 7,65 mm Br., 2 ks zásobníků ,
 • 220 ks nábojů r. 7,65 mm Br.,
 • 46 ks nábojů r. 22 Short,

  které bylo nalezeno dne 19. 12. 2016 v obci Třebčín před domem č. 195 a následně uloženo na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese Sokolská 481/52, Olomouc, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník zbraně a střeliva.

  Poučení:

  Vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň a střelivo do vlastnictví státu.

  Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu v Olomouci, tř. Kosmonautů 189/10 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

por. Ing. Zdeněk Svoboda, v.r.
               komisař 
    oprávněná úřední odoba

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 5. 9. 2017                              Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem