Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Skončení služebního poměru

Služební poměr u policie může skončit ze závažných důvodů, které nedovolují další setrvání ve služebním poměru.
 
Způsoby skončení služebního poměru:
a) uplynutím doby určité,
b) úmrtím policisty nebo prohlášením za mrtvého,
c) posledním dnem kalendářního roku, v němž policista dovršil věku 65 let,
d) propuštěním a to například:
 
  1. na vlastní žádost
  2. z důvodu spáchání úmyslného trestného činu
  3. z důvodu spáchání nedbalostního trestného činu, pokud jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na policistu
  4. z důvodu porušení služebního slibu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst policie
  5. uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti
  6. podle lékařského posudku zdravotnického zařízení dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím
  7. podle posudku psychologa policie pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu služby
  8. pokud byla omezena jeho způsobilost k právním úkonům a nebo byl této způsobilosti zbaven
  9. pokud porušil omezení vztahující se na členství v politické straně a zákaz jiné výdělečné činnosti než je služba v policii 
  10. pozbytím občanství České republiky

vytisknout  e-mailem