Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

SKIMMING

Jako„skimming“ je označováno podvodné jednání, při kterém pachatelé (padělatelé platebních karet) zkopírují údaje z magnetického proužku karty bez vědomí právoplatného držitele karty. Tyto údaje následně nahrají na novou padělanou platební kartu.  

Ke zkopírování platebních karet nejčastěji dochází:
 
 • u bankomatů, kde podvodníci prostřednictvím speciálního kopírovacího zařízení zkopírují všechna data z magnetického proužku karty a použijí je rovněž k výrobě padělku (tento způsob skimmingu je nejrozšířenější);
 • u obchodníků, kde nepoctivý pracovník obchodní společnosti zkopíruje údaje z magnetického proužku karty před vrácením zákazníkovi a takto získané údaje použije nebo dále předá k výrobě padělané karty (k uvedenému podvodnému jednání dochází nejčastěji v barech, restauracích, někdy na čerpacích stanicích nebo v hotelech).
 
Statistický přehled počtu skimmování na území ČR za období 1.1.2005 do 31.12.2010
 
Statistika
 
 
2. Skimmovací zařízení
 
Skimmovací zařízení jetechnické zařízení umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty. Taková zařízení bývají nejčastěji montována na bankomaty v místech pro vkládání karty. Skládá se z části, která načítá data z platební karty vložené do bankomatu a části, která umožňuje získat číselný PIN kód. Pouze získání obou těchto údajů umožní osobám, které nelegálně kopírují údaje z platební karty, následnou výrobu padělků karet a nelegální výběry z finančních účtů v ČR i v cizině.
 
 
3. Provedení skimmovacího zařízení  
 
Kopírovací zařízení jsou nejčastěji montována na štěrbinu pro vkládání karty formou různých nástavců napodobujících originál nebo formou panelu, který
Bankomat se skimovacím zařízením
bývá montován na originální součást bankomatu. Zařízení pro odpozorování PIN kódu bývá umísťováno do horního panelu bankomatu (kamera, mobilní telefon) nebo bývá používána falešná klávesnice, která je samostatně nebo formou celého panelu montována na originální klávesnici nebo panel bankomatu.
 Falešná klávesniceFalešný panel pro vkládání platební karty
Kopírovací zařízení a krycí lišty kopírovacích prostředků na bankomatech jsou vesměs provedeny v barvě a kovu velmi podobných materiálů, ze kterých je bankomat vyroben. Při zběžném pohledu jsou tato zařízení od originálu téměř nerozpoznatelná.
Před časem začaly bankovní společnosti v reakci na nárůst tohoto typu Antiskimmovací nástavec Antiskimmovací nástavecpodvodů, používat ochranný prvek proti skimmingu tzv. antiskimmovací nástavec, který je montován na štěrbinu pro vkládání platební karty a měl by zabránit montáži skimmovacího zařízení.
 
 
Nejnovější případy však potvrzují, že i tato ochrana je překonatelná, neboť byly zajištěny modely kopírovacích zařízení mající shodné provedení s bezpečnostním antiskimmovacím nástavcem.
 
 
4. Způsoby podvodného získání PIN kódu
 
Falešná klávesnicePodvodná klávesniceVedle údajů z magnetického proužku je dalším důležitým údajem pro pachatele skimmingu PIN kód. K jeho zjištění (odpozorování) využívají pachatelé v případě bankomatů kamery, mobilní telefony nebo speciální klávesnici, která bývá umísťována na klávesnici nebo místo klávesnice původní.
 
   
V případech, kdy je pro snímání PIN kódu použita kamera, je pak umístěna většinou v liště nad rámem obrazovky.
 
Falešný panel bankomatu s kamerou
Falešný panel bankomatu s kamerou
 

Jsou známy i případy, kdy byl k nahrávání zadávání PIN kódu při provádění transakce použit mobilní telefon, který byl umístěn v horní liště bankomatu nebo v blízkosti bankomatu (např. v přihrádce na informační materiály) a dále speciální falešná klávesnice umístěná na originální klávesnici.

5. Jak předejít zkopírování platební karty
 
Bankovní společnosti uplatňují řadu preventivních opatření před kopírováním karet, jakými jsou např. instalace protikopírovacích zařízení a softwarů v bankomatech, preventivní blokování karet v případě podezření na skimming, spolupráce s policií a monitoring bankomatů. Přesto ke skimmingu dochází a proto by se měl každý z nás chovat při nakládání s platební kartou obezřetně.
 
           Vaše platební karta a vaše finanční prostředky na účtu budou lépe ochráněny proti zneužití pokud:
 
 • budete mít svou kartu neustále pod dohledem;
 • uchováte PIN kód v naprosté tajnosti (nesdělovat jiné osobě, nezaznamenávat v mobilním telefonu, na kartě, v dokladech apod.);
 • při výběru z bankomatu věnujete zvýšenou pozornost místu, kde výběr provádíte (zaměřte se na nejbližší okolí a pohybující se osoby, důkladně si bankomat prohlédněte, zda na něm nejsou provedeny konstrukční změny a úpravy);
 • při zadávání číselné kombinace PIN kódu na klávesnici zakryjete část základní desky s čísly druhou rukou (tímto způsobem můžete zabránit možnému odpozorování číselné kombinace);
 • při transakci neztratíte kontrolu nad kartou a nenecháte se nikým a ničím ovlivnit;
 • transakci neuskutečníte při podezření, že něco není v pořádku;
 • vždy kontrolujete výpisy transakcí proti prodejním a výplatním dokladům (sledujete tak možný výskyt neoprávněných transakcí);
 • při podezření, že je na bankomatu umístěno skimmovací zařízení, neprodleně informujete Policii ČR prostřednictvím linky 158 nebo 112, popřípadě bankovní společnost (kontaktní infolinka bývá na bankomatech umístěna).

   

vytisknout  e-mailem