Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

SKIMMING 2015

1. Skimming
Takto je označováno podvodné jednání, při kterém pachatelé (padělatelé platebních karet) zkopírují údaje z magnetického proužku platební karty bez vědomí jejího právoplatného držitele. Tyto údaje pachatelé zneužijí tím, že je následně nahrají na předem připravený nosič dat – padělek platební karty.
 
Ke zkopírování informací z platebních karet nejčastěji dochází:
 • u bankomatů, kde podvodníci prostřednictvím speciálního kopírovacího zařízení zkopírují všechna data z magnetického proužku platební karty a použijí je rovněž k výrobě padělku (tento způsob skimmingu je nejrozšířenější);
 • u obchodníků, kde nepoctivý pracovník obchodní společnosti zkopíruje údaje z magnetického proužku platební karty před vrácením zákazníkovi a takto získané údaje použije nebo dále předá k výrobě padělku platební karty (k uvedenému podvodnému jednání dochází nejčastěji v barech, restauracích, někdy na čerpacích stanicích nebo v hotelech).
2. Skimmovací zařízení
Skimmovací zařízení je technické zařízení umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty. Taková zařízení bývají nejčastěji nainstalována pachateli na bankomaty v místech pro vkládání karty. Skládají se z části, která načítá data z platební karty vložené do bankomatu a části, která umožňuje získat číselný PIN kód. Pouze získání obou těchto údajů umožní osobám, které nelegálně kopírují údaje z platební karty, následnou výrobu padělků karet a nelegální výběry z finančních účtů v ČR i v zahraničí.

3. Provedení skimmovacího zařízení  
Policisté se ve své praxi často setkávají s případy, kdy jsou kopírovací zařízení nainstalována přímo na štěrbinu pro vkládání karty formou různých nástavců napodobujících originál nebo formou panelu, který bývá montován na originální součást bankomatu. Pachatelé využívají horní panel bankomatu pro umístění minikamery (velikost řádově v mm) k odpozorování PIN kódu nebo bývá používána falešná klávesnice, která je samostatně nebo formou celého panelu montována na originální klávesnici či panel bankomatu.

Kopírovací zařízení a krycí lišty kopírovacích prostředků na bankomatech jsou vesměs provedeny v barvě a kovu velmi podobných materiálů, ze kterých je bankomat vyroben. Při zběžném pohledu jsou tato zařízení od originálu téměř nerozpoznatelná.
 
Bankomat se skimmovacím zařízením a falešnou klávesnicíBankomat se skimmovacím zařízením a falešnou klávesnicí

Před časem začaly bankovní společnosti v reakci na nárůst tohoto typu podvodů, používat ochranný prvek proti skimmingu tzv. antiskimmovací nástavec, který je montován na štěrbinu pro vkládání platební karty a měl by zabránit montáži skimmovacího zařízení.
 
Antiskimmovací zařízení (antiskimmovací nástavce) s nimiž se můžete u tuzemských bankomatů setkat:
 
Antiskimmovací nástavceAntiskimmovací nástavceNejnovější případy však potvrzují, že i tato ochrana je překonatelná, neboť byly zajištěny modely kopírovacích zařízení mající shodné provedení s bezpečnostním antiskimmovacím nástavcem.
 
Falešné antiskimmovací nástavceFalešné antiskimmovací nástavce

4. Způsoby podvodného získání PIN kódu
Vedle údajů z magnetického proužku je dalším důležitým údajem pro pachatele skimmingu PIN kód. K jeho zjištění (odpozorování) využívají pachatelé v případě bankomatů kamery, mobilní telefony nebo speciální klávesnici, která může být umístěna na klávesnici nebo místo klávesnice původní.
 
Falešná klávesniceFalešná klávesnice


V případech, kdy je pro snímání PIN kódu použita kamera, je pak umístěna většinou v liště nad rámem obrazovky.
 
Falešný panel bankomatu s kamerou pro snímání PIN kóduFalešný panel bankomatu s kamerou pro snímání PIN kódu


5. Statistické přehledy
 
Počet skimmingů za určené období.jpgPočet skimmingů za určené období.jpg
 
Přeheld skimmingových útoků za období
2005 - 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skimming v roce 2015
 
 V roce 2015 došlo k markantnímu nárůstu skimmovacích útoků oproti  roku 2014, kdy byl zaregistrován výrazný pokles těchto případů nanašem území..
 
Policisté zaznamenali:
 • 276 případů skimmingu, které byly nahlášeny formou trestního oznámení od poškozených bankovních subjektů,
 • největší nápad trestné činnosti v této oblasti -  Praha, Brno, k dalším případům došlo v následujících regionech - Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Útecký kraj.

Organizovanou trestnou činností v oblasti platebních karet se i v loňském roce zabývaly skupiny převážně bulharských, moldavských a rumunských občanů..

.Také v roce 2015 byly nelegální výběry z účtů prováděny většinou v mimoevropských zemích ( USA, Indonezie, Kambodža, Salvador, Ekvádor, Vietnam....).
Na území Evropy proběhly nelegální výběry na území Ukrajiny a Bulharska.
 

6. Jak předejít zkopírování platební karty
Bankovní společnosti uplatňují řadu preventivních opatření před kopírováním karet, jakými jsou např. instalace protikopírovacích zařízení a softwarů v bankomatech, preventivní blokování karet v případě podezření na skimming, spolupráce s policií a monitoring bankomatů. Přesto ke skimmingu dochází, a proto by se měl každý z nás chovat při nakládání s platební kartou obezřetně.
 
            Vaše platební karta a vaše finanční prostředky na účtu budou lépe ochráněny proti zneužití pokud:
 • budete mít svou kartu neustále pod dohledem;
 • uchováte PIN kód v naprosté tajnosti (nesdělovat jiné osobě, nezaznamenávat v mobilním telefonu, na kartě, v dokladech apod.);
 • při výběru z bankomatu věnujete zvýšenou pozornost místu, kde výběr provádíte (zaměřte se na nejbližší okolí a pohybující se osoby, důkladně si bankomat prohlédněte, zda na něm nejsou provedeny konstrukční změny a úpravy);
 • pro výběr finančních prostředků z bankomatu volte raději frekventované a dostatečně osvětlené místo,
 • při zadávání číselné kombinace PIN kódu na klávesnici zakryjete část základní desky s čísly druhou rukou (tímto způsobem můžete zabránit možnému odpozorování číselné kombinace);
 • při transakci neztratíte kontrolu nad kartou a nenecháte se nikým a ničím ovlivnit;
 • transakci neuskutečníte při podezření, že něco není v pořádku;
 • vždy kontrolujete výpisy transakcí proti prodejním a výplatním dokladům (sledujete tak možný výskyt neoprávněných transakcí);
 • při podezření, že je na bankomatu umístěno skimmovací zařízení, neprodleně informujete Policii ČR prostřednictvím linky 158 nebo 211, popřípadě bankovní společnost (kontaktní infolinka bývá na bankomatech umístěna),
 • při platbě kartou v restauraci či prodejně dbejte, aby platební transakce proběhla pod vaším dohledem (personál by neměl kartu nikam odnášet),
 • při platbě kartou na internetu si předem ověřte důvěryhodnost serveru.
 

 

vytisknout  e-mailem