Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání nejvyšších představitelů evropských policií

V Ostravě se sešli policejní prezidenti okolních států 

V odpoledních hodinách dne 20.9.2013 se v ostravském kongresovém centru sešli, v novodobé historii Policie České republiky vůbec poprvé, nejvyšší představitelé našich sousedních států. Ústředním tématem setkání byla internetová kriminalita s přeshraničním kontextem.

Pozvání policejního prezidenta plk. Martina Červíčka přijali policejní prezidenti Slovenska, Polska a Saska. Z jednání se, bohužel, omluvil policejní prezident Rakouska. Významnost tohoto setkání podpořil svojí účastí i ministr vnitra Martin Pecina, který boji s kyberkriminalitou vyjádřil velkou podporu a zdůraznil důležitost setkání a předávání si zkušeností.

Všichni zúčastnění představitelé evropských policií se zájmem vyslechli odborné přednášky a diskutovali na téma, které s rozvojem technologií nabývá na stále větším významu.

Kyberkriminalita z pohledu českých policejních odborníků:
Informační kriminalita je trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních technologií včetně počítačových sítí a cílem útoku je vždy samotná oblast informačních technologií. Tato trestná činnost je páchána za výrazného využití informačních technologií. Jedná se tedy o definici skupiny trestných činů, která v sobě zahrnuje určitý společný faktor popisující způsob spáchání. V současnosti se zejména jedná o zneužívání celosvětové počítačové sítě Internet.
 
Dnešní informační kriminalita obsahuje odlišnou strukturu, než tomu bylo v počátcích, kdy dominovala problematika porušování autorských práv. V současné době je obsahem informační kriminality široká škála jednání osob počínaje podvodnými aktivitami, v rámci nichž dochází k prodejům neexistujícího zboží, dále krádeže virtuální identity, tzv. phishingové útoky, krádeže údajů z platebních instrumentů a neoprávněné přistupování k cizím účtům, zcizování elektronických dat a probíhající elektronické komunikace, útoky zaměřené na destabilizaci datové komunikace až k šíření dětské pornografie, extrémismu, vydírání, vyhrožování a nově i nebezpečným pronásledováním konče. Nicméně u všech těchto aktivit je společným prvkem významné zneužití informačních technologií. Zejména se jedná o využití dostupnosti cíle ve virtuálním prostředí, využití sofistikovaných metod skrývání jednání ze strany pachatelů, možnost masivního působení až po minimalizaci často nutných investic do přípravy samotného protiprávního jednání.
 
Pokud jde o poměr zastoupených typů skupin deliktů při vyšetřování informační kriminality, pak za minulý rok je zastoupení uvedené v níže prezentovaném grafu, přičemž loňský trend je v podstatě kopírován s jediným rozdílem a to je nárůst jednotlivých protiprávních aktivit.
Policie ČR za minulý rok řešila 1559 případů, v nichž byl identifikován prvek informační kriminality a 2195 případů, v nichž byl mezi sledovanými místy identifikován internet a ostatní počítačové sítě. Z celkového počtu případů byla definována množina 1382 případů, kde byl primárním motivem i cílem útoku bezprostřední finanční profit, a to v celkové výši 100,095 mil. Kč. Vedle toho jsou ale samozřejmě i další případy, kde Policie ČR ve stovkách případů řeší a provádí dokazování i v síti internet i když se přímo nejedná o útoky v tomto prostředí.

 graf1

 plk. Mgr. Ivana Ježková, tel. 602 651 187

zveřejněno 20.9.2013, 21:00

Odkazy do noveho okna

01-Setkání pol.prezidentů Ostrava

01-Setkání pol.prezidentů Ostrava 

Detailní náhled

02-Setkání pol.prezidentů Ostrava

02-Setkání pol.prezidentů Ostrava 

Detailní náhled

03-Setkání pol.prezidentů Ostrava

03-Setkání pol.prezidentů Ostrava 

Detailní náhled

04-Setkání pol.prezidentů Ostrava

04-Setkání pol.prezidentů Ostrava 

Detailní náhled

05-Setkání pol.prezidentů Ostrava

05-Setkání pol.prezidentů Ostrava 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem