Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Projekt „Správným směrem“ v Praze

Dne 12. března 2015 ředitel Národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych slavnostně zakončil v Muzeu Policie České republiky v Praze další regionální kolo projektu „Správným směrem“ a vyhlásil vítěze grafické soutěže o nejlepší protidrogový plakát. Preventivní protidrogová akce v Praze proběhla ve spolupráci s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Doposud byl projekt realizován v Ústeckém a Jihočeském kraji a v hl. m. Praze a celkem je do něj zapojeno již přes 4000 aktivních účastníků.  

Slavnostního vyhlášení soutěže se zúčastnili zástupci sponzorů projektu, pan Mgr. Vladimír Vácha, tiskový mluvčí firmy „E-on“ a pan František Krkoška, výkonný ředitel firmy „Dynex“, Magistrát hl. m. Prahy zastupovala Mgr. Jana Havlíková a přítomné byly i další osobnosti spjaté s projektem a protidrogovou prevencí.
 
Hlavním smyslem projektu „Správným směrem“ je zapojení všech složek, zabývajících se protidrogovou prevencí v daném regionu a vytvoření co nejúčinnějšího souboru opatření, vycházejících z konkrétních problémů s návykovými látkami. V rámci projektu probíhá celá řada odborných seminářů, workshopů a přednášek jak pro veřejnost, tak i pro studenty středních škol a doprovodných akcí. Součástí projektu je vyhlášení soutěže o nejlepší protidrogový plakát. Soutěž je určena žákům základních škol a studentům ve věku 15 až 19 let, kteří mají možnost touto cestou vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog.
 
Při příležitosti zakončení regionálního bloku projektu „Správným směrem“ proběhlo v Muzeu Policie České republiky v Praze vyhlášení vítězů grafické soutěže o nejlepší protidrogový plakát. Odborná porota vybrala z obou kategorií účastníků tři nejlepší plakáty, jejichž autoři byli oceněni věcnými cenami. Součástí slavnostního aktu byla také výstava plakátů, vytvořených účastníky minulých kol grafické soutěže a promítání vítězného snímku z amatérské filmové soutěže Antifetfest 2014.
 
Na prvním místě se v grafické soutěži v kategorii základních škol umístily studentky Základní a mateřské školy Weberova Praha 5, Zuzana Ťažká, Marie Ťažká, Marie Pýchová a Anna Dočkalová. Druhé místo obsadil plakát studentky Základní a mateřské školy Seiferta Praha, Natálie Havlové, třetí se potom umístil plakát od studentek Základní a mateřské školy Weberova Praha 5, Barbory Holakovské, Terezie Luisy Bláhové, Veroniky Maříkové a Martiny Štípkové.      
 
V kategorii středních škol se v grafické soutěži o nejlepší plakát s protidrogovou tématikou na prvním místě umístila Denisa Reimannová, druhé místo obsadili Denis Dotsenko a Martin Wagner a na třetím místě skončil plakát od Evy Kurajdové, kdy všichni jmenovaní jsou studenty Střední průmyslové školy sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1.
 
Ostatní účastníci obdrželi, jako poděkování za účast v soutěži, „Pamětní list Národní protidrogové centrály“ a drobné upomínkové předměty.
 
V  roce 2015 se projekt „Správným směrem“ stěhuje do Královéhradeckého kraje a následně dále do dalších regionů České republiky.
 
Zpracovala: kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                                               ředitel                 
Odkazy do noveho okna

1. místo kategorie SŠ

1. místo kategorie SŠ 

Detailní náhled

1. místo kategorie ZŠ

1. místo kategorie ZŠ 

Detailní náhled

2. místo kategorie SŠ

2. místo kategorie SŠ 

Detailní náhled

2. místo kategorie ZŠ

2. místo kategorie ZŠ 

Detailní náhled

3. místo kategorie SŠ

3. místo kategorie SŠ 

Detailní náhled

3. místo kategorie ZŠ

3. místo kategorie ZŠ 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem