Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

PROFIL ZADAVATELE

Hlavní a jediný profil zadavatele:

profil zadavatele E-Zak
Na hlavním profilu jsou uveřejňovány všechny veřejné zakázky realizované zadavatelem Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") a současně veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona, zejména s předpokládanou hodnotou vyšší než 100.000 Kč bez DPH, vyjma veřejných zakázek dle § 38 zákona a veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných cestou vedlejšího profilu zadavatele (elektronického tržiště).


Vedlejší profily zadavatele:

elektronické tržiště GEMIN
zadavatel využíval tento vedlejší profil zadavatele v období od října 2014 do současné doby pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu a některých veřejných zakázek dle § 38 zákona.

elektronické tržiště VORTALGOV (ukončen provoz k 31.12.2014 - veřejné zakázky byly přesunuty na hlavní profil zadavatele)
zadavatel využíval tento vedlejší profil zadavatele v období od 1. ledna 2013 do října 2014 pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu a některých veřejných zakázek dle § 38 zákona.

elektronické tržiště TENDERMARKET
zadavatel využíval tento vedlejší profil zadavatele v období od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2012 pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu a některých veřejných zakázek dle § 38 zákona.


Veřejné zakázky zahájené do 31. března 2012:

webové stránky zadavatele
Před účinností novely č. 55/2012 zákona, která se týkala mimo jiné povinnosti uveřejňování na profilu zadavatele byly všechny veřejné zakázky realizované zadavatelem uveřejňovány na webových stránkách zadavatele.

 

kontaktní osoba k profilům zadavatele a administrátor profilů zadavatele: 
Ing. Matěj Baloun, tel. 974 221 550, 727 940 932, e-mail: matej.baloun@pcr.cz

 

 

 odkazy:

 

 

vytisknout  e-mailem