Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Prevence – vloupání do vozidel

ROKYCANSKO - Policisté upozorňují, nejen houbaře, aby dodržovali zákazy vjezdů do lesů. Také nabádají k opatrnosti, ve vozidlech nenechávejte viditelně odložené věci. 

Většinu případů, kdy dojde k vloupání do vozidla a poté k odcizení viditelně odložených věcí by mohli policisté psát přes kopírák. Samozřejmě policisté musí oznámení o vloupání do vozidla přijmout, řádně zaevidovat a pátrat po pachateli a odcizených věcech. Přesto v mnohých případech by postačila opatrnost poškozených, kteří by mohli dodržováním základních preventivních rad vloupání do vozidla minimalizovat. Ušetřili by tak především své věci, ale také čas, který pak musí jako poškození strávit sepisováním podání vysvětlení na policii a v neposlední řadě i následným zařizováním na úřadech ohledně zajištění nových dokladů, o které přišli v souvislosti s vloupáním do vozidla.

Policisté apelují na majitele či uživatele motorových vozidel, aby základním opatřením minimalizovali možnost vloupání do vozidla. Vždy postačí odstranit z pachatelova dohledu všechny věci, byť nepatrné hodnoty, které mohou vzbudit pozornost.

I prázdná odložená taška na sedadle může vzbudit zájem pachatele, ten totiž neví co je jejím obsahem.  Oprava skleněné výplně u vozidla, kterou pachatel rozbil v úmyslu zmocnit se tašky, může být pak jedinou a zbytečnou způsobenou škodou. 

Za loňský rok policisté na Rokycansku evidovali 36 případů krádeží věcí z vozidel a 16 případů krádež osobního vozidla. V roce 2015 pak ve statistikách zaujímá krádež věcí z vozidel 38 případů a k odcizení vozidla došlo v 11 případech.

Auto není trezor!

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze. Vedle cenných věcí nenechávejte ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná" věc může pachatele nalákat.

 ►Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí

Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání nedávejte okatě do kufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy sebou.

► Před ochodem od vozidla

Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.

►Další rady...

Všímejte si  pohybu osob na parkovištích. Pokud uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi zaparkovanými vozidly nebo se už dokonce do nějakého vozidla vloupává, volejte ihned  Policii České republiky na linku tísňového volání 158. Nikdy nevíte, kdy všímavost druhých zachrání vozidlo právě vám!

Parkování v lese

Pokud je na místě dopravní značení, dopouští se řidič při vjezdu přestupku dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jestliže dopravní značení na místě není, přesto řidič porušuje zákaz vjezdu do lesa dle lesního zákona a jeho jednání může být ve správním řízení vyřešeno pokutou.  

Policie ČR upozorňuje návštěvníky lesních prostorů (převážně houbaře), aby neparkovali svá vozidla na příjezdových komunikacích do lesních prostorů, zejména u závor, které pak zamezují vjezd nákladním automobilům do lesa, je tak  bráněno a zamezeno vjezdu a výjezdu správcům a zaměstnancům lesa.

V zákoně  č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů. (Zákon o silničním provozu) je zakotveno:

§ 25 ZASTAVENÍ A STÁNÍ

1) Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžné s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

2)  Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen, dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

§ 27

1) Řidič nesmí zastavit a stát

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci

V případě, že se řidič dopustí výše popsaného jednání,  kde je naplněna skutková podstata přestupku, může mu být uložena na místě bloková pokuta. 


nprap. Hana Kroftová
6. září 2017

vytisknout  e-mailem