Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

PREVENCE - Pohřešované a hledané osoby

PREVENCE - Pohřešované a hledané osoby 

Jaké je rozlišení?
Pohřešovanou osobou je člověk, kterého postrádá rodina jeho nejbližší, je to ten, který se nevrátil domů, do svého bydliště, do dětského domova apod. nebo ten který zabloudil, osoby, které zmizely za podezřelých okolností a mohou se stát obětí trestné činnosti, které mohou být v nebezpečí náhodné smrti, újmy na zdraví nebo jiné újmy.
Pohřešovanou osobou je ten, k němuž bylo učiněno oznámení o pohřešování a není známo, kde se zdržuje nebo pohybuje.
Pohřešovanou osobou kromě členů rodiny mohou být svěřenci dětských a výchovných ústavů pro mládež. Termínem “dítě v ohrožení“ se rozumí dítě, které by mohlo být ohroženo na životě nebo zdraví, nebo je prokazatelně fyzicky nebo psychicky handicapované. Statut „ohrožené dítě“ je určováno podle závažnosti situace a zjištěných skutečností.
 
Hledanou osobou je člověk, který je účastníkem trestního řízení ( má již co dočinění se zákonem a orgány činnými v trestním řízení - policie, státní  zastupitelství, soudy).
Jedná se osoby, které policie hledá z nějakého důvodu, mohou to být osoby podezřelé z trestné činnosti, na které vydal státní zástupce předchozí souhlas nebo příkaz k jejich zadržení, odsouzení, kteří nenastoupili do výkonu trestu, neplatiči výživného, osoby, které se vyhýbají právním úkonům, osoby na které byl vydán evropský nebo mezinárodní rozkaz k zatčení, uprchlí odsouzení z výkonu trestu apod. Hledanou osobou mohou být také ti, kteří uprchli ze zařízení pro výkon ochranného léčení, do kterých byli umístěni na základě rozhodnutí soudu nebo také vojáci v činné službě, kteří se svémocně vzdálili od útvarů, kteří se vyhýbají plnění vojenského úkolu, nevrátili se z vycházky nebo dovolené.
Hledaným je také cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců.
Existuje také tzv. pátrání po pobytu. Jedná se o pátrání po osobách, které je nutno vyslechnout jako svědky v rámci trestního řízení, ale není možné je dostihnout na uvedených adresách.
 
Důvody proč?
U hledaných osob jsou prozaické – jedná se o osoby, které se vyhýbají jakýmkoli právním úkonům.
U pohřešovaných osob jsou důvody různé – dluhy, věřitelé, láska, v mnoha případech děti nechtějí plnit své povinnosti, v rozvedených rodinách může jít o nejednotnou výchovu a děti utíkají k těm rodičům, kteří po nich tzv. nic nechtějí, některé děti chtějí být tzv. na volné noze, může jít také o tzv. chronické tuláky-útěkáře. Hodně dětí zapomene říct rodičům, kam jdou, kde se budou pohybovat nebo se nevrátí včas domů, jsou většinou u kamarádů, známých, zapomenou se na hřišti apod.
 
Jak postupovat, když někoho postrádáte a nevíte, kde je?
Nejprve, než půjdete na policii, je nutné vyhodnotit situaci. Je rozdíl, zda se jedná o pohřešované dítě, dospělou osobu, osobu duševně nemocnou, dezorientovanou, ohroženou na zdraví nebo životě, osobu která např. zabloudila v lese nebo odešla z domova bez udání důvodu apod.
Hlavně u dětí a mladistvých doporučujeme nejdříve obvolat známé, kamarády, příbuzné, projít a prohlédnout možná místa, kde by dotyčné dítě či mladistvý mohl být.
Doporučujeme důkladně prohledat byt, dům, okolí, zahradu, sklepy, půdy a možné prostory, kde by mohlo dítě být. Zkontrolovat, zda doma nezmizely doklady, oblečení, peníze, spacák, mobilní telefon, věci osobní potřeby, které by mohl mít pohřešovaný vzít s sebou a mít u sebe.
 
 
Když je pátrání bez úspěchu, co udělat?
Pokud už jste bezradní a rozhodnete se obrátit na policii, je nutné vzít s sebou osobní doklady, aktuální foto pohřešovaného. Policista se bude určitě ptát na popis pohřešovaného – ten by měl být podrobný, je dobré vědět, jak byl pohřešovaný naposled oblečen nebo ve kterém oblečení by mohl být, je také důležité popsat jeho zdravotní či psychický stav, zvláštnosti a další indicie, které by při pátrání mohly policistům pomoc.
Ten, kdo  pohřešuje svého blízkého musí dát souhlas s vyhlášením pátrání, výjimka je u nezletilých dětí (zde souhlas být nemusí). Chtěli bychom v té souvislosti upozornit na to, že není ostudou,   když je vyhlášeno pátrání v médiích. V mnoha případech právě díky jim je pohřešovaný člověk nalezen.
 
 
Popis osoby:
Pohlaví    - muž, žena
věk          - skutečný i zdánlivý
barva pleti
hlava       - tvar obličeje, úprava a barva vlasů, barva očí, typ nosu, tvar uší, úprava vousů
postava  - výška, váha, typ postavy
markanty - zvláštnosti, výslovnost, řeč, tetování, jizvy, pihy, brýle apod.
 
por.PhDr.Papežová Zdeňka
26.8.2011

vytisknout  e-mailem