Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povodně

U obydlí si nechte zkontrolovat
 • statickou narušenost
 • obyvatelnost bytu, domu
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie)
 • stav kanalizace a rozvodů vody 
Podle pokynů hygienika
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat 
Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte
 • finanční pomoc
 • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické apod.
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
 • další potřebné prostředky 
Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte
 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody
 • chemické ošetření vody ve studni
 • laboratorní prověření kvality vody
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, bude potřeba
 • ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
 • vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví)
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření 
Pokud možno se účastněte likvidace následků povodní. 
Zde si můžete stáhnout materiál psychologického pracoviště MV ČR s informacemi pro postižené povodněmi v roce 2013.
 
Zdroj: Hasičských záchranný sbor ČR
 
 

 

vytisknout  e-mailem