Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté se prezentovali na táboře

BONĚTICE – Na letním dětském táboře se tak děti mohly seznámit s činností několika složek policie. 

     V průběhu pondělka navštívilo několik policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Územního odboru Tachov přes 200 dětí na letním táboře v Boněticích. Policisté pro ně měli připravený bohatý program, se kterým začali hned v dopoledních hodinách, kdy se táborníci seznámili s prací kriminalistického technika. Ten jim ukázal výjezdové vozidlo s celým jeho vybavením, seznámil je se svojí prací a zodpovídal dotazy, které děti v průběhu prezentace měly. Kromě toho si mohly část vybavení, které kriminalistický technik v praxi používá, osahat a vyzkoušet. V dopoledních hodinách měly děti k dispozici také dvoje brýle, které v jednom případě simulovaly požití alkoholu a ve druhém požití omamných a psychotropních látek. Děti si tak po nasazení brýlí mohly samy vyzkoušet, jak člověk pod vlivem alkoholu a marihuany asi přibližně vnímá své okolí.
     Po obědě následovala další ukázka – tu si pro děti připravili policisté zařazení do pořádkové jednotky. „Težkooděnci“, kteří na sebe výstrojí a výzbrojí strhli pozornost nejen dětí, ale i vedoucích, na začátku pověděli táborníkům něco o účelu pořádkové jednotky, ukázali jim výstroj a výzbroj, kterou si děti mohly pod dohledem policistů prohlédnout a vyzkoušet. Nejzajímavější pro děti byly samozřejmě zbraně, ochranný štít a ochranná přilba. Po této části policisté předvedli něco ze sebeobrany a následovala zcela jistě nejzajímavější ukázka, a to únos jedné z instruktorek. Nebezpečný pachatel, který instruktorku, i přes její odpor, naložil do vozidla, policistům ujížděl a nereagoval na znamení dané k zastavení vozidla. Zastavil až ve chvíli, kdy mu v cestě stálo jiné služební vozidlo s ozbrojenými policisty, kteří použili k zastavení vozidla i varovný výstřel. Následovalo zdržení nebezpečného pachatele ze strany pronásledující policejní hlídky a osvobození instruktorky. Nakonec této části čekala děti soutěž spojená s fyzickou aktivitou, a jelikož se jednalo o to, kdo udělá nejvíce kliků, zapojilo se z řad chlapců jen několik nadšenců. Vítězové si pak mohli vystřelit ze samopalu, samozřejmě vše pod dohledem policisty a za použití slepých nábojů – stejně tak se konaly všechny ukázky pořádkové jednotky. Ta na závěr sklidila od všech přítomných také zasloužený potlesk.
     Nakonec se prezentovala tachovská dopravní policisté, která dětem ukázala kromě výstroje a výzbroje také dvě služební vozidla, konkrétně vozidlo určené k měření rychlosti a speciálně vybavené vozidlo – tzv. mobilní kontaktní a komunikační centrum, které je určené pro mimořádné situace, jako jsou závažné dopravní nehody, sportovní utkání, živelné události a podobně. Součástí ukázky bylo představení technických prostředků a přístrojů, které policisté při výkonu služby používají, například zastavovací pásy a přístroje na detekci alkoholu a drog u řidičů.
     Na závěr lze konstatovat, že se ukázky dětem líbily, o čemž svědčila řada jejich dotazů i zájem o policejní práci, někteří z táborníků se dokonce přiznali, že se chtějí stát policisty.   

por. Bc. Dagmar Jiroušková
16. 8. 2017

Odkazy do noveho okna

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

prezentace práce policie na letním dětském táboře

prezentace práce policie na letním dětsk... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem