Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie ukončila sérii cvičení na státních hranicích

Hodnotící zpráva o závěrech cvičení zamíří na Vládu ČR. 

Tisková konfereceTisková konferecePolicie dnes, ve 12.30 hodin, ukončila cvičení na státních hranicích s Polskem. Česko- polská státní hranice byla posledním úsekem státních hranic, kde Policie ČR spolu se součinnostními složkami cvičila svou akceschopnost pro případ dočasného znovuzavedení hraničních kontrol. Cvičení započala na konci roku 2015, a to státní hranicí s Rakouskem. Následovalo prověření česko-slovenské hranice, v závěru roku 2016 pak proběhlo cvičení na hranicích s Německem a nyní je prověřen i úsek hranice s Polskem.

Cílem těchto cvičení bylo zejména ověřit připravenost Policie ČR a ostatních složek na rozhodnutí Vlády ČR, příp. Ministra vnitra ČR o znovuzavedení ochrany státních hranic. Cvičení měla odpovědět na otázky, za jak dlouho dokáže policie dostat síly a prostředky na státní hranice, zda má k tomu odpovídající podmínky, zejm. v oblasti materiálně technického zabezpečení, příp. jaké okolnosti bezproblémovému zajištění ochrany hranic brání. Tyto informace policie zpracuje do souhrnné zprávy, která bude následně předložena cestou bezpečnostní rady státu Vládě ČR.

V rámci tohoto i všech ostatních cvičení se postupovalo vždy tak, jako by znovuzavedení kontrol na státních hranicích skutečně nastalo. Ověřovali jsme zejm. dojezdové časy na příslušná stanoviště, instalovali odpovídající dopravní značení, vytvářeli zázemí pro službu konající policisty i prostory pro provádění samotných kontrol. Součástí celého procesu bylo samozřejmě zajištění informovanosti orgánů státní správy a samospráv, zahraničních partnerů a v neposlední řadě i veřejnosti.

„Jsem přesvědčen, že cvičení přinesla očekávaný výsledek, a že na základě získaných zkušeností a poznatků předložíme exekutivě ČR ucelenou informaci o připravenosti Policie ČR a ostatních složek na případnou ochranu našich státních hranic“, řekl první náměstek policejního prezidenta a zároveň velitel opatření brig.gen. Martin Vondrášek.

Účast na cvičeních zhodnotil také zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR genmjr. Petr Mikulenka. „ Armáda ČR se zúčastnila tří společných cvičení k procvičení vzájemné součinnosti pro případ řešení úkolů spojených s migrační krizí. Z našeho pohledu jsou tato cvičení velmi důležitá k ověření připravených operačních plánů, dojezdových časů i praktické součinnosti s dalšímu složkami v terénu“. 

Zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Lumír Šatran ocenil, že „při tomto cvičení byl nově vyzkoušen i plán střídání bezpečnostních složek v na sobě navazujících směnách,“ a dodal: „ Za důležité považuji i prověření systému spojení, vzájemné komunikace a sdílení technického vybavení. Vše proběhlo v nepříznivých klimatických podmínkách, které kladly vyšší nároky na výkon služby všech zúčastněných bezpečnostních složek“. 

Jako cennou zkušenost hodnotí účast na cvičení také náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková. „Lékaři a zdravotníci splnili přesně úkoly plánu aktivace a potvrdila se tak jejich připravenost. Zdravotnické zařízení MV zvládlo výborně i druhou část cvičení, kdy v časech od 120 do 140 minut došlo k posílení lékařského personálu ve všech zařízení pro zajištění cizinců“.

„Chtěl bych poděkovat všem policistkám, policistům a všem dalším subjektům, které se všech těchto cvičení na státních hranicích zúčastnili, za jejich aktivní a profesionální nasazení. Jsem přesvědčen, že tato vzájemná spolupráce opět prohloubila vztahy mezi policií a dalšími složkami," shrnul sérii cvičení policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

V rámci součinnostního cvičení Policie ČR, Armády ČR, Celní správy CŘ a Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra bylo zjištěno, přestože to není cílem cvičení, více než 90 přestupků, převážně související s porušením zákona o pobytu cizinců na území ČR a dále byla při kontrole v schengenském informačním systému zjištěna jedna pohřešovaná osoba.
 
10. březen 2017
plk. Mgr. Kateřina Rendlová
Tisková mluvčí ŘSCP
 

Odkazy do noveho okna

Cvičení

Cvičení 

Detailní náhled

Cvičení 2

Cvičení 2 

Detailní náhled

Cvičení 3

Cvičení 3 

Detailní náhled

Cvičení 4

Cvičení 4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem