Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Policie ČR se řadí mezi evropskou špičku ve využívání moderních odbavovacích technologií

Policie ČR se s ohledem na rozsah instalace a využívání systému EasyGO při provádění bezpečnostní kontroly v rámci hraniční kontroly osob řadí mezi evropskou špičku ve využívání moderních odbavovacích technologií. V roce 2016 systém odbavil více než 1 mil cestujících. 

 

Ředitelství služby cizinecké policie ukončilo v lednu 2017 dvouletý proces realizace projektu Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate)“. Výstupem projektu je zásadní inovace provozovaného systému EasyGO a rozšíření systému o 14 bran nové generace na vybraných stanovištích mezinárodního letiště Václava Havla Praha. V současné době tak Policie ČR provozuje celkem 17 automatizovaných biometrických bran, z toho 9 v příletové a 8 v odletové části letiště. Výsledkem projektu je vysoká úspěšnost průchodu, neboť více než 50% oprávněných uživatelů (cestujících) využívá eGate.

Policie využívá moderní technologie k ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti země na mnoha úsecích své činnosti. Snaha o posílení systematických kontrol osob na vstupu i výstupu hraničních přechodů byla výsledkem několika přirozených faktorů. Především vznikla potřeba zajištění vyšší bezpečnosti hranic státu a současně narůstal objem informací o držitelích tzv. „e-cestovních dokladů“ (využívajících biometrická data), včetně  nárůstu počtu biometrických dokladů. Použití moderního technického vybavení tak umožňuje reagovat na zvyšující se nároky na jednodušší, rychlejší  a zároveň bezpečnější provedení kontroly cestovních dokladů na úrovni mezinárodního letiště schengenského typu.

Název EasyGO naznačuje, že se jedná o řešení, které jednoduchým způsobem provede bezpečnostní kontrolu v rámci hraniční kontroly osob. Spočívá ve využívání biometrických dat uložených v čipu cestovního dokladu, která jsou systémem EasyGO přesně zpracována a v několika vteřinách vyhodnocena. Přínosem pro uživatele je především zvýšení bezpečnosti a snížení časového zatížení při odbavování. Brány II. generace obsahují celou řadu nových bezpečnostních prvků, které zvyšují odolnost systému před pokusy systém podvést nebo usnadňují a zefektivňují jeho provoz. Systém dokáže automatizovaně detekovat případy, kdy by se pokusilo systém využít více osob v jeden okamžik nebo rozpozná případy, kdy biometrickému systému je místo obličeje živé osoby prezentována např. fotografie nebo silikonová maska. 

Systém také umožnuje sledovat případy, kdy cestující ponechá uvnitř brány zavazadlo. V tomto případě systém neuzavře výstupní bránu a neumožní vstoupit další osobě do doby, než je blokující předmět odstraněn.

Vedle pořízených nových biometrických bran byla, pro zvýšení bezpečnosti procesu hraniční kontroly cestovního dokladu, vybavena všechna odbavovací stanoviště speciálním čtecím zařízením pro čtení a ověření dokladů. Toto zařízení umožňuje okamžité ověření dokladu ve třech spektrech světla (V, UV, IR) a ověření jeho jistících prvků vůči databázi vzoru dokladů. Tato databáze obsahuje 2897 typů dokladů z 206 států světa a policistovi umožní ověřit cestovní doklady i exotických států, se kterými se setká velice zřídka.  Aby byla kontrola cestovního dokladu kompletní, umožnují nová čtecí zařízení načíst a ověřit i elektronickou část dokladu.

V případě, že dojde k podezření na možnou manipulaci s čipem dokladu je policie nově vybavena i expertním informačním systém, který dokáže detailně zobrazit všechny elektronické údaje v čipu (biografická data, obličej, otisk prstu) a ty následně analyzovat a osobu biometricky ověřit.

Všechny výše uvedené kroky realizace projektu připravily Policii ČR plně pro kontrolu elektronických dokladů, a to jak v procesu manuální hraniční kontroly, tak i možnosti její automatizace.

Na internetových stránkách Ředitelství služby cizinecké policie je k dispozici instruktážní videozáznam s návodem, jak správně využít E-GATE na Letišti Václava Havla v Praze.

27. 2. 2017                                                                                                                                                                                                                kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem