Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem

 

Oznamovat ubytované cizince může ubytovatel elektronickou poštou podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Tato činnost je řízena instrukcí ředitele Ředitelství služby cizinecké policie a vyžaduje registraci ubytovatele.

Ubytovatelé, kteří již data zasílali prostřednictvím E-mailu před novelou zákona a mají přidělen IDUB (identifikátor ubytovatele), mohou pokračovat v oznamování dosavadním způsobem za dodržení podmínek uvedených v novele zákona 326/1999 Sb. Jedná se především o rozšíření počtu oznamovaných položek o číslo víza, účelu pobytu a místo bydliště cizince.  

Nemá-li ubytovatel přidělen IDUB je nutná registrace.
Pokud došlo ke ztrátě IDUB, ubytovatel vyplní registrační formulář jako u běžné registrace a do poznámky uvede: "Žádám o zaslání ztraceného IDUB".

„Postup při registraci:

1. Ubytovatel vyplní elektronický formulář a tento následně vygeneruje jako soubor ve formátu PDF a postupuje podle pokynů na obrazovce.

2. Vygenerovaný soubor ve formátu PDF ubytovatel vloží jako přílohu do internetové elektronické zprávy (e-mailu), kterou: 

  •  podepíše elektronickým podpisem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a  zrušení  směrnice 1999/93/ES a zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a 
  • odešle vygenerovaný soubor ve formátu PDF internetovou elektronickou poštou (e-mailem) na adresu Ředitelství služby cizinecké policie: ubytovani@pcr.cz  nebo do datové schránky Ředitelství služby cizinecké policie: ybndqw9

3. Ubytovatel vyčká na odpověď Ředitelství služby cizinecké policie, ve které bude sdělen identifikátor ubytovacího zařízení nutný k další komunikaci a potřebné pokyny pro plnění povinnosti oznamovat ubytované cizince ubytovatelem.“. 

4. Žádost o registraci ubytovatele se vyřizuje nejpozději do 30 dnů po doručení Ředitelství služby cizinecké policie (§ 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.)“.

Použití miniaplikace Ubydata_19b.xls (Ubydata_19b.ods)

Ředitelství služby cizinecké policie dává volně k užívání miniaplikaci Ubydata_19b.xls (Ubydata_19b.ods). Tato miniaplikace na principu tabulkového dokumentu se skripty umožňuje korektní vkládání dat, provedení kontroly dat a vytvoření exportem UNL soubor s daty. Miniaplikaci je možno stáhnout v sekci  SOUBORY KE STAŽENÍ.  Dne 07.09.2016 vystavena nová verze Ubydata_19b, která  reaguje na problémy se zadáním položky datum ve Windows 10.

POZOR! Dříve používané verze miniaplikace již nesplňují požadavky novely zákona 326/1999 Sb.  ze dne 18.12.2015 a proto je nutné nahradit novou verzí Ubydata_19b.

Nezapomeňte si v průběhu ledna 2017 změnit na 1. listu (Ubytovatel) položky "Období OD:" na 01.01.2017 a "Období DO:" na 31.01.2018. Jinak Vám Excel nebo OpenOffice neumožní vkládat data „pobyt od“ a „pobyt do“ do tohoto intervalu.

 

sekce

popis obsahu
AKTUALITY nejnovější informace k problematice oznamování ubytování cizinců ubytovatelem
DOKUMENTY písemnosti k problematice oznamování ubytování cizinců ubytovatelem
SOUBORY KE STAŽENÍ pracovní pomůcky, uveřejněné číselníky
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (FAQ) odpovědi na často kladené dotazy k problematice oznamování ubytování cizinců ubytovatelem
KONTAKTY kontakty na pracovníky podpory k problematice oznamování ubytování cizinců ubytovatelem

vytisknout  e-mailem