Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Jan NANÁR

ÚSTÍ NAD LABEM - Č.j.: KRPU-200564-3/ČJ-20117-0410UO 

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení o uložení zásilky

Územní odbor Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a ust. § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“)  oznamuje v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu, že pan:

Jan Nanár, trv. bytem Gogolova 24/14, 400 04 Ústí nad Labem

má uloženou písemnost čj. KRPU- 200564-3/ČJ-2017-0410UO (rozhodnutí v souladu s ust. § 70 správního řádu  - oprava zřejmé nesprávnosti, blok na pokutu na místě nezaplacenou série FC/2013 č. C 0993658).

Písemnost je uložena na podatelně územního odboru Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Dlouhá 2.  a je možné ji vyzvednout v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a dále od 13,00 hod. do 15,30 hod.

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desku.

Písemnost na úřední desku vyvěšena dne:

Písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

Doručeno dne :                                 Nabylo právní moci dne : 

Vyřizuje: kpt. Bc. Petra Vojtěchová

               vrchní komisařka  

vytisknout  e-mailem