Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Andrei UTICA, nar. 1993, st. přísl. MDA

KRPU- 227186-30/ČJ-2017-040022-SV-RBK 

PCR04ETRpo86161791

POLICIE  ČESKÉ  REPUBLIKY                                                                                                                

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

ÚSTECKÉHO KRAJE

Odbor cizinecké policie

Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

pracoviště Rumburk

Č.j.: KRPU- 227186-30/ČJ-2017-040022-SV-RBK                             Rumburk 13. února 2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších zákonů

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie Ústí nad Labem, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Rumburk, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

panu Andrei UTICA, nar. 1993, st. přísl. MDA, hlášeného trvalého pobytu Moldavská republika, IALOVENI, na kterém se prokazatelně nenachází a z důvodu neznámého současného pobytu a kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že  výše jmenovaný si může vyzvednout usnesení          o ustanovení opatrovníka ve správním řízení dle § 32 odst. 2 písm. d) zák. 500/2004 Sb., správní řád, vedené pod Č.j.: KRPU-227186-29/ČJ-2017-040022-SV-RBKv řízení o správním vyhoštění z území České republiky podle § 118, § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu, na adrese: Policie České republiky, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort - pracoviště Rumburk, Rolnická 1, 408 01 Rumburk, v pracovních dnech od 07:00 do 15:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

            Oznámená  písemnost  se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní  řád),  pokud byla současně splněna  povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

   internetová adresa :

  www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení: 974 442 220

Vyvěšeno  od: 13. 02. 2018

Svěšeno     do: 28. 02. 2018

                Oprávněná úřední osoba               

                                                                                                                                   prap. Marek Bílý  v. r.

         inspektor

vytisknout  e-mailem