Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou- KRPL-25665-1/ČJ-2015-180022- opravné usnesení Wierciak 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Liberecké kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Liberec, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 326/1999 Sb.", dále jen "správní orgán"), oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, paní:
 
Oliwia Eliza WIERCIAK, narozena 08.01.1992, státní příslušnost Polsko, trv. bytem Poroninska 14, 710 23 Szezecin,(dále jen "účastník řízení"),
 
že bylo dne 13.03.2015 bylo vydáno opravné rozhodnutí vedené pod č.j. KRPL-25665-1/ČJ-2015-180022.
 
Uvedené rozhodnutí si může účastník řízení vyzvednout u správního orgánu na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Liberecké kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 584/24
.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se oznámená písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení, pokud byla současně splněna i povinnost písemnost zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Vyvěšeno dne: 29.05.2015
 
Svěšeno dne: 13.06.2015
 
 
Tel.: 974 461 809
Fax: 974 461 828
E-mail: krpl.ocp.opkpe.lb@pcr.cz
ID DS: vsmhpv9
 

 
 mjr. Mgr. Rudolf Futschik
vedoucí

 
 

vytisknout  e-mailem