Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraní

Český Krumlov - nález zbraní: Brokovnice dvojka, Belgie, Lankasterka, ráže - 16/16-65, v.č. 1025 Brokovnice dvojka, Česká zbrojovka, Lankasterka, ráže - 16/16-65, v.č. 8237/377 

Č.j. KRPC- 187812 - 4 /ČJ-2012-0202IZ                                                                                                        Český Krumlov  1. června 2017

Oznámení o nálezu zbraně

Policie ČR Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Český Krumlov, tímto oznamuje, že byla nalezena zbraň:

                                       druh                                výrobce               ráže                       výrobní číslo   (hlaveň/rám/závěr)
                                                                                                                                          ______________________________           

Brokovnice  dvojka, Belgie, lankasterka, r. 16.16-65, v.č. 1025

Brokovnice  dvojka, Česká zbrojovka, lankasterka, r. 16.16-65, v.č. 8237/377

Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Český Krumlov, Tovární 165 po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, OSZBM Český Krumlov a souběžně na elektronické adrese:

http://www.policie.cz/sprava-jihoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                 

                                                                                              por.  Bc. Miroslav MAREČEK
                                                                                          komisař

Vyvěšeno dne : 1.6.2017

Sejmuto dne:

                                                                                                                 Tovární 165 
                                                                                                                                                                          381 23 Český Krumlov
                                                                                                                                                                          tel.: +420 974 232 300
                                                                                                                                                                          Fax: +420 974 232 108
                                                                                                                                                                          Email:ck.oszmb@pcr.cz
                                                                                                                                                                          ISDS: eb8ai73

vytisknout  e-mailem