Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Frýdek-Místek

Frýdek-Místek - Oznámení o nálezu zbraně a střeliva 

Veřejná vyhláška

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst.1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou

„nález zbraně a střeliva“

pistole samonabíjecí, ráže 7,65 mm, nezjištěné značky, výrobce, výrobního čísla 457144, 2 ks. zásobník, 125 ks střelivo ráže 7,65 Browning.

Uvedené věci byly nalezeny dne 19. července 2018 v bytě Frýdek-Místek, ul. Pod Štandlem 1416, a jsou uloženy u správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www. policie.cz/.

                                                                                                     plk. Mgr. Marek DVOŘÁK

                                                                                                             vedoucí odboru

                                                                                                  z.r. por. Bc. Radan FILIP v.r.

                                                                                  

vytisknout  e-mailem