Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Oznámení o nálezu střeliva

č. j. KRPM-76547-3/ČJ-2018-1412IZ 

Č. j.  KRPM-76547-3/ČJ-2018-1412IZ

Prostějov 14. června 2018

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení (dále jen “ správní orgán “), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2, § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o zbraních “),

o z n a m u j e

            dle ustanovení § 25 odst. 1, 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  že dne 13.6.2018 byla na ul. Kojetínská č. 15 v Prostějově nalezena tato věc:

140.800 kusů nábojek ráže 6.8/18 mm a 6.8/11 mm

            které jsou uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení  na adrese A. Krále č. 3, Prostějov. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník věcí, oznamuje se jejich nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

           

            Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení  § 68 odst. 3 zákona  č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v úplném znění. Nepřihlásí-li se vlastník    v této lhůtě, připadají předmětné věci do vlastnictví státu.

            Toto oznámení o uložení věcí je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup  na adrese: www.policie.cz         

             

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 14.6.2018

por. Bc. Pavel Spurný

komisař

tel. 974 781 300

vytisknout  e-mailem