Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu

SOKOLOVSKO - Nález střeliva v Kynšperku nad Ohří 23. 04. 2018 

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Jednoty 1773

356 15 Sokolov

Č. j. KRPK-77505-8/ČJ-2017-1909IZ Sokolov 23. října 2017

Poř. č. ZKSZ 56 / 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Dne 18. 10. 2017 byly v Kynšperku nad Ohří, ulici Sokolovské nalezeny tyto věci:

  • 66 ks střeliva.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktního pracoviště Sokolov po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Sokolov, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.

Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

por. Bc. Martin Odradovec

komisař

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 23. 10. 2017

Z úřední desky sejmuto dne: 23. 04. 2018

vytisknout  e-mailem