Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Gia ABZHANDADZE, 1965, st. přísl. GEO 

Č. j. KRPA-155623-21/ČJ-2018-000022                                            Praha 09. července 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o správním vyhoštění z území členských států EU pana Gia ABZHANDADZE, nar. 04. 04. 1965, st. přísl. GEO,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 09. 07. 2018 vedené pod č. j. KRPA-155623-20/ČJ-2018-000022, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníkovi řízení, panu Gia ABZHANDADZE, nar. 04. 04. 1965, st. přísl. GEO.

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.

    nprap. Jiří Kantner, DiS.

                                                                                                         vrchní inspektor                                        

   oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 12.7.2018

Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem