Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oleksii YARYSH, 1982, st. přísl. UKR 

Č.j.: KRPA-87387-21/ČJ-2017-000022                                                                    Praha 6. září 2017

                                                                                                                                  Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Praha 4 - Chodov, Kaplanova 2055/4, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana Oleksii YARYSH, nar. 21.03.1982, st. přísl. UKR

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 06.09.2017 vedené pod č. j. KRPA-87387-22/ČJ-2017-000022, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort.

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedené účastnice řízení nemá správní orgán k dispozici.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.

prap. Petr Čerstvý

inspektor

oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 13.9.2017

Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem