Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Oznámení o místě uložení písemnosti

Dariusz Pawel Glodek, nar. 1982, státní příslušnost Polsko 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PSEMNOSTI

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obdor služby pořádkové policie, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE

v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005, že pan Dariusz Pawel Glodek, nar. 23. 4. 1982, bytem Tomasza 8/M7, 40 564 Katowice, POLSKO, má uloženou písemnost č. j. KRPB-180017-6/ČJ-2013-0600PZ-JA ze dne 19. srpna 2013, určenou do vlastních rukou, na Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na ul. Kounicova 24, 611 32 Brno, v kanceláři č. 135.

Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

 

Vyvěšeno dne: 21. 8. 2013

vytisknout  e-mailem