Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Mělník

Č.j. KRPS-220324-6/ČJ-2017-0106IZ 

                                                                                                                                                                               Mělník 21. září 2017
                                                                                                                                                                               Počet listů : 1

OZNÁMENÍ    NÁLEZU    ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník jako věcně a místně příslušný  správní  orgán ve  věcech  státní správy  na  úseku  zbraní a   střeliva  podle  ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraně v katastru města Mělník

  Pistole samonabíjecí,  Radom,  ráže 9 mm Luger

              náboje : 5 ks ráže 9 mm Luger

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto    oznámení   je    zveřejněno   způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup   na  adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                         por. Bc. Eva Vinklerová 
                                                                                             komisař oddělení správního řízení Mělník

Vyvěšeno dne : 21.9.2017

Sejmuto dne : 

vytisknout  e-mailem