Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odbor personální - informace pro účely plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

PRO ÚČELY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 187/2006 SB., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, SE ZVEŘEJŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE Z ÚŘEDNÍ DESKY
 

(1) V podatelně orgánu nemocenského pojištění v úředních hodinách je možno odevzdat nebo učinit podání, včetně učinění podání ústně do protokolu, a požádat o informaci ve věcech nemocenského pojištění. Úřední hodiny a adresa jsou následující
 

a) úřední hodiny
 

pondělí a středa 7:30 až 15:00 hodin,

úterý a čtvrtek 7.00 až 15:00 hodin,

pátek 7:30 - 12:00 hodin,
 

b) přestávka na jídlo a odpočinek
 

každý všední den od 11.30 do 12.00 hodin,
 

c) adresa sídla sociální evidence k odevzdání podání
 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 9

401 79 Ústí nad Labem.
 

Elektronická podatelna, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem

Datová schránka: a64ai6n
 

(2) Forma technického nosiče pro doručování v elektronické podobě:

Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash
 

(3) Pracovištěm plnící funkci správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) je pracoviště sociálních evidencí skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná zaměstnanec tohoto pracoviště referentka sociálních věcí Olga Procházková, tel. 974 423 , e-mail: olga.prochazkova@pcr.cz.
 

(4) Ve věcech nemocenského pojištění policistů krajského ředitelství rozhoduje vedoucí odboru personálního Ing. Bohumil HANZLÍK, tel. 974 421 400, e-mail: bohumil.hanzlik@pcr.cz.
 

(5) Pracovištěm plnící funkci služebního útvaru je pracoviště služebních příjmů a platů skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná vedoucí této skupiny Jaroslav KRAUS, tel. 974 423 420, e-mail jaroslav.kraus2@pcr.cz.

vytisknout  e-mailem