Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie České republiky

 • Policie České republiky
 • Národní telefonní linka tísňového volání 158

Policie České republiky

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.
 
 • Více informací o Policii České republiky naleznete v níže přiložených knihách - formát PDF.
 • Videoklipy představujících jednotlivé složky a činnosti Policie České republiky naleznete na youtube.com/policiecz.

Národní telefonní linka tísňového volání 158

Telefonní linka 158 je bezplatnou linkou tísňového volání Policie České republiky.
Linka tísňového volání 158 je v nepřetržitém provozu určena široké veřejnosti pro telefonická oznámení, která mají charakter tísňových výzev, jejichž obsahem jsou:
 • informace odůvodňující provedení neodkladného zákroku v případech přímého ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku,
 • informace vztahující se k
  • trestné činnosti,
  • pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách,
  • pátrání po odcizených vozidlech,
  • haváriím, výbuchům a živelním pohromám,
  • dopravním nehodám, komunikačním závadám a odtaženým vozidlům.
Linku tísňového volání 158 spravují integrovaná operační střediska Policie České republiky v rámci příslušného území krajského ředitelství policie. Integrovaná operační střediska činí na základě příjmu tísňového volání bezodkladná a účinná opatření k odstranění nežádoucího stavu (např. vysílají hlídku na místo události, v případě potřeby zajišťují přítomnost zdravotnické záchranné služby, zajišťují předání dopravních informací veřejnosti). Hovory na linku 158 jsou nahrávány. Při příjmu tísňových volání spolupracují se správcem evropské telefonní linky tísňového volání 112.
V některých případech mohou mít telefonická volání na linku 158 jiný charakter, např. octnou-li se lidé v tíživé životní situaci a potřebují-li se poradit.
V těchto případech jsou volajícím poskytnuty kontakty na linky důvěry nebo psychologické poradny a je jim zajištěna potřebná intervence.
Zneužití linky tísňového volání 158 je trestné!!! Nejzávažnějšími případy jsou různá zlomyslná volání, kdy volající úmyslně sdělují informace, které nejsou pravdivé (např. se jedná o nepravdivá oznámení týkající se uložení nástražných výbušných systémů) nebo kdy volající slovně útočí na Policii České republiky. V případě opakovaného zneužití tísňových linek lze u operátora telefonní přístroj (číslo) volajícího zablokovat.
 
Linky tísňového volání
158 Policie České republiky
150 Hasičský záchranný sbor České republiky
155 Zdravotnická záchranná služba
156 Obecní policie
112 Integrovaný záchranný systém

vytisknout  e-mailem