Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Novinka v práci s obětí

MS kraj - novinka ke snížení druhotné traumatizace oběti 

Ke snížení druhotné traumatizace obětí sexuálně motivovaných zločinů na Ostravsku přispěje bezpochyby také novinka, která byla iniciována v Ostravě. V některých případech totiž může mít psychická újma fatálnější následek než samotné fyzické zranění oběti.

Díky smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské péče obětem některých trestných činů je tato péče nepřetržitě dostupná, ošetření je prioritní. Před zavedením předmětné novinky do praxe byl realizován seminář, jehož se zúčastnili pracovníci gynekologicko-porodnického oddělení Městské nemocnice Ostrava. Je zajištěna ochrana důstojnosti obětí i precizní zajištění důkazů pro další kriminalistické expertízy, které mohou být často klíčové pro usvědčení pachatelů sexuálních zločinů (namátkou lze vzpomenout na medializované případy znásilnění v září roku 2015 v Ostravě – tzv. Hranečníku či květnu 2017 v Ostravě-Třebovicích).

Každoročně v Ostravě zahájíme úkony trestního řízení k objasnění znásilnění v desítkách případů (detailně ke statistice trestných činů znásilnění v jednotlivých letech 2012/21, 2013/23, 2014/27, 2015/36, 2016/17, 1-7/2017-11 trestných činů).

Detailně o novince informovali v průběhu tiskového brífinku dne 11. srpna 2017 plk. Mgr. Radim Wita, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování a MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava.

Nicméně na místě je zopakování doporučení poškozeným, aby událost oznámily policii co nejdříve. Dále lze připomenout, aby oběti své věci (ošacení) neničily (nepraly) a nemyly se. Řešíme i případy, kdy právě tímto způsobem dojde ke zničení zásadních stop.

Zmínit však můžeme také další služby moravskoslezské policie pro oběti trestných činů. V situacích, kdy dochází k tragickému úmrtí či vážnému následku na zdraví (spáchaným zločinem) či jiným krizovým událostem, jsou povolávání policisté, specializující se na pomoc obětem (krizoví interventi). Shrneme-li první pololetí letošního roku, pak konstatujeme mírný nárůst krizových intervencí, realizovaných moravskoslezským policejními interventy.

Zatímco vloni byly v prvních šesti měsících poskytnuty intervence 208 osobám v 84 případech, letos to bylo 97 intervencí pro 219 intervenovaných osob. V roce 2016 byla ve 176 případech poskytnuta pomoc 451 osobám.

Policejní intervent je povoláván též v situacích, kdy tragicky umírá jeden z rodičů a s jeho smrtí je nutno seznámit blízké, a to i děti. Jindy je dítě přímým účastníkem tragédie, úmrtí rodiče, napadení matky…Právě v těchto situacích využívají naši interventi již čtvrtým rokem hračky pro děti, které vyrábí vězni Věznice Heřmanice.

Výslechy zvlášť zranitelných obětí jsou realizovány ve speciálních výslechových místnostech, úkon tak neprobíhá ve formálním úředním prostředí a je dokumentován technikou. Na území našeho regionu využívají policisté celkem šest speciálních výslechových místností (Krnov, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava dvě, Havířov). Úkony trestního řízení byly v pololetí provedeny v těchto místnostech v celkem 85 případech. Nejčastěji je využili policisté ve Frýdku-Místku (dvaačtyřicetkrát), Opavě (šestadvacetkrát), nejméně pak v Krnově (jednou). Pokud bychom doplnili roční přehledy provedených úkonů, pak v roce 2016 byly tyto místnosti využity v celkem 121 případech a v roce 2015 pak při realizaci 138 úkonů. Zmínit také lze, že tyto místnosti jsou v našem kraji využívány policisty již deset let (tedy od roku 2007).

A opět v Ostravě byly jako novinka zřízeny v roce 2013 také speciální poradenská místa pro osoby ohrožené domácím násilím. Aktuálně jsou využívány na čtyřech ostravských obvodních odděleních. Celkem moravskoslezští policisté vykázali v prvních šesti měsících letošního roku 65 osob. Srovnáme-li stejná období let předchozích, pak v roce 2016 bylo vykázáno 71 osob, v roce 2015 celkem 50 osob a v roce 2014 vykázali policisté 65 osob (vše údaje za náš kraj a za pololetí). Nejčastěji se letos v prvních šesti měsících vykazovalo v Ostravě, celkem 29 osob, v Karviné jedenáctkrát a nejméně třikrát na Novojičínsku.

Doplňuji, že v České republice lze osoby z obydlí vykázat od roku 2007 a za uplynulých deset let tak policisté v Moravskoslezském kraji vykázali víc jak 1 200 osob.

Další informace k tématu naleznete na našem webu, namátkou dva odkazy:

http://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-obeti.aspx

http://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-393513.aspx

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezkého kraje
11. 8. 2017

                                                                                                                                                                                  

                                                   

Odkazy do noveho okna

1 Brifink_01

1 Brifink_01 

Detailní náhled

2 Brifink_02

2 Brifink_02 

Detailní náhled

3 Hračky_01

3 Hračky_01 

Detailní náhled

4 Hračky_02

4 Hračky_02 

Detailní náhled

5 Hračky_03

5 Hračky_03 

Detailní náhled

6 Věznice Heřmanice_06

6 Věznice Heřmanice_06 

Detailní náhled

7 Znásilnění_07

7 Znásilnění_07 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem