Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Projekty realizovnané Policií České republiky v NP ISF. 

 • Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)
 • Projekt Národní situační centrum ochrany hranic registrační číslo ISF/6/01
 • Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR registrační číslo ISF/2/06
 • Projekt Mobilní analytická laboratoř registrační číslo ISF/2/03
 • Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016 – 2017 registrační číslo ISF/2/05
 • Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí registrační číslo ISF/2/04
 • Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou registrační číslo ISF/2/02
 • Projekt Videokonferenční zařízení registrační číslo ISF/2/01
 • Projekt VISA Code Plus registrační číslo ISF/5/01
 • Projekt Podpora potírání kybernetické kriminality registrační číslo ISF/6/02
 • Projekt Vybudování informačního systému PNR registrační číslo ISF/7/01
 • Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR registrační číslo ISF/8/02
 • Projekt Vzdělávání policejních pyrotechniků registrační číslo ISF/8/03
 • Projekt Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů registrační číslo ISF/10/01

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

EU ISF.jpg

Pro programové období 2014 – 2020 byly EK vytvořeny dva finanční nástroje, a to Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond  pro vnitřní bezpečnost (ISF).

Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) stanovuje priority ČR v oblasti ochrany vnějších hranic, vízové politiky (část ISF-Hranice) a v oblasti  policejní spolupráce, boje proti závažnému zločinu či ochrany kritické infrastruktury (část ISF-Policie).

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) stanovuje národní cíle ČR v oblasti azylové politiky, integrace, dobrovolných a nucených návratů, solidarity a sdílené odpovědnosti.

Další informace o fondech EU pro oblast vnitřních věcí naleznete na http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx.

Projekt Národní situační centrum ochrany hranic registrační číslo ISF/6/01

EU ISF.jpgProjekt „Národní situační centrum ochrany hranic“ registrační číslo ISF/6/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v listopadu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na říjen 2019.

Popis projektu
V rámci projektu bude vybudováno Národní situační centrum ochrany hranic (NSC OH) jako společné komunikační centrum pro Ředitelství služby cizinecké policie a Celní správu za účelem efektivního plnění úkolů ochrany a správy hranic. Předmětem projektu bude provedení zásadní rekonstrukce prostor, účelné zařízení těchto prostor pro operační řízení a vybavení příslušnou technologií. Dále dojde k vytvoření datového skladu s možností provádění pokročilých analýz a pořízení/vytvoření/úpravu informačních systémů pro provoz centra a ochrany hranic. NSCOH bude odpovědné za operační řízení ostrahy hranic, společné provádění operačních analýz, provozu systémů ochrany hranic jako je EUROSUR, systém dohledu nad vzdušným prostorem AGAS a dále pak systému hraniční kontroly KODOX, systému předávání údajů o cestujících a využívání a kontrola biometrických zařízení v procesu hraniční kontroly (NKA).

Zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2016
Plánované ukončení projektu: 31. října 2019
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 120 000 000 Kč, z toho 90 000 000 Kč z ISF a 30 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vybudování NSC OH jako společného komunikačního centra pro Ředitelství služby cizinecké policie a Celní správu České republiky za účelem systémového řešení a centralizace společných úkolů při ochraně vnějších hranic vycházejících z evropských a národních předpisů a posílení bezpečnosti vnějších hranic prostřednictvím společné správy hranic.

Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR registrační číslo ISF/2/06

EU ISF.jpg

Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR reg. č. ISF/2/06 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost.

PČR zahájila v červnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na květen 2018.

Popis projektu
Realizací projektu dojde k naplnění opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, jako první etapu k ochraně kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů PČR k zajištění kybernetické bezpečnosti dat. Předmětem projektu je propojení několika, v současné době oddělených místností, do jednoho sálového prostoru, včetně vytvoření zón se zvýšenou nosností a moderně řešené celkové infrastruktury prostoru.
Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 5. 2018 
Doba trvání v měsících: 24
Celkové náklady projektu: 30 297 470 Kč, z toho 22 723 102 Kč z ISF a 7 574 368 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení fyzické bezpečnosti dat PČR zmodernizováním databázového a dohledového centra v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Projekt Mobilní analytická laboratoř registrační číslo ISF/2/03

EU ISF.jpg

Projekt Mobilní analytická laboratoř reg. č. ISF/2/03 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v září 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na září 2018.

Popis projektu
Realizací projektu bude zvýšena úroveň technického zabezpečení PČR pro včasnou a efektivní detekci nelegálních laboratoří spolu s možností terénní identifikace zajištěných chemických látek prostřednictvím mobilních analytických laboratoří s adekvátním přístrojovým vybavením a ochranných prostředků. Výstupem projektu bude zvýšení kapacity PČR v boji proti drogové kriminalitě páchané organizovanými zločineckými skupinami působícími ve státech EU.

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 9. 2018 
Doba trvání v měsících: 25
Celkové náklady projektu: 26 453 472 Kč, z toho 19 840 104 Kč z ISF a 6 613 368 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity PČR v boji proti drogové kriminalitě páchané organizovanými zločineckými skupinami působícími ve státech EU zejména prostřednictvím pořízení mobilních analytických laboratoří a souvisejícího vybavení.

Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016 – 2017 registrační číslo ISF/2/05

EU ISF.jpg

Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016 – 2017 registrační číslo ISF/2/05 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Policejní prezidium České republiky zahájilo v červnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2017.

Popis projektu
Projekt je zaměřen na posílení účasti zástupců Policie ČR na aktivitách politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti pro období 2014-2017, který je implementován prostřednictvím EMPACT. Posílení implementace bude probíhat ve čtyřech základních typech aktivit: vysláním dalších expertů na jednání EMPACT, vysláním expertů na stáž v zahraničí, přijetím zahraničních expertů na stáž v České republice a pořádáním odborných seminářů či konferencí v České republice.

Zahájení realizace projektu: 1. června 2016
Plánované ukončení projektu: 31. prosince 2017
Doba trvání v měsících: 19
Celkové náklady projektu: 2 938 675 Kč, z toho 2 204 006 Kč z ISF a 734 669 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je v rámci implementace priorit současného politického cyklu EU posílit aktivity České republiky v oblasti boje proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, a to prostřednictvím navýšení počtu zapojených expertů, zintenzívnění spolupráce s příslušnými policejními útvary členských států EU a vybraných dalších zemí a následného sdílení získaných poznatků a nejlepší praxe na národní úrovni.

Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí registrační číslo ISF/2/04

EU ISF.jpg

Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí registrační číslo ISF/2/04 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Policejní prezidium České republiky zahájilo v červenci 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na červen 2019.

Popis projektu
Policie ČR chce zřídit pozice styčných důstojníků pro oblasti Albánie a Velkou Británii. V Albánii nedostatečně fungují standardní metody spolupráce, ve Velké Británii je problémem členitost policie způsobující časové a věcné průtahy při odhalování a vyšetřování kriminality. Cílem projektu je využít styčné důstojníky, jejichž hlavním komunikačním prostředkem je výměna informací založená na osobních vazbách, k efektivnější operativní spolupráci v oblastech závažné trestné činnosti a mezinárodní policejní diplomacie. V Albánii se jedná zejména o efektivní boj proti albánsko-kosovskému organizovanému zločinu na území ČR (obchodu s lidmi, s drogami a odcizenými vozy); ve Velké Británii vytvoření osobní kontaktní sítě s tamními nezávislými teritoriálními policejními sbory za účelem boje proti obchodu s lidmi v přímém napojení na ČR (romská komunita) a v boji proti drogové kriminalitě.  

Zahájení realizace projektu: 1. července 2016
Plánované ukončení projektu: 30. června 2019
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 19 939 087 Kč, z toho 14 954 315 Kč z fondu ISF a 4 984 772 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75% : 25%

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní policejní spolupráce mezi policejními složkami dotčených států zejména prostřednictvím vyslání 2 styčných důstojníků do Albánie a Velké Británie k navázání součinnosti při odhalování závažné trestné činnosti, která následně ovlivňuje bezpečnost České republiky.

Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou registrační číslo ISF/2/02

EU ISF.jpg

Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou reg. č. ISF/2/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v září 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na březen 2018.

Popis projektu
Projekt je zaměřený na pořízení dvou speciálních vozidel vybavených termovizní technikou, která budou využita při  ostraze vnějších hranic ČR a v případě potřeby  budou poskytnuta k využití ostrahy vnějších hranic členských států Evropské unie jako vyjádření solidarity se státy, které čelí zvýšenému tlaku nelegální migrace v době migrační krize. Projekt tak přispěje k zajištění ochrany hranic ČR a EU, k řešení problémů spojených s nelegální migrací a s přeshraniční kriminalitou.
Moderní termovizní technika umožní vykonávat dohled a ostrahu vnějších hranic monitoringem pohybu osob v perimetru letiště a následnému zabránění nelegálního vstupu nebo výstupu z prostor mezinárodního letiště mimo vyznačená místa.
Součástí projektu je zaškolení příslušníků Policie České republiky, kteří budou tuto speciální techniku využívat v rámci výkonu své činnosti spojené s ostrahou hranic.

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016
Plánované ukončení projektu: 31. 3. 2018 
Doba trvání v měsících: 19
Celkové náklady projektu: 14 997 533 Kč, z toho 11 248 149 Kč z ISF  a  3 749 384,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je pořízení speciální techniky plně způsobilé pro efektivní provádění ostrahy vnějších hranic ČR, případně ostrahy vnějších hranic členských států, na které se vztahují právní předpisy Unie o překračování vnějších hranic, bez ohledu na to, zda se jedná o dočasné hranice či nikoli.

Projekt Videokonferenční zařízení registrační číslo ISF/2/01

EU ISF.jpg

Projekt Videokonferenční zařízení reg. č. ISF/2/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v červenci 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na červen 2019.

Popis projektu
Realizací projektu bude eliminována sekundární viktimizace obětí trestných činů zejména prostřednictvím pořízení videokonferenčních technologií. Videokonferenční zařízení bude představovat komplexní komunikační prostředí zajišťující provázání obrazové spolupráce s hlasovou komunikací a následně budou tyto technologie aplikovány do výkonu služby. Pořízením videokonferenčních zařízení dojde k podpoře obětí trestné činnosti a ke snížení druhotné újmy zvlášť zranitelných obětí trestných činů, a to v podobě zamezení kontaktu obětí s pachatelem trestné činnosti, tj. zamezení sekundární viktimizace, a tedy vytvoření základního komfortu úkonu pro oběť.
Zapojení virtuální komunikace zmírní dopad na osobnost obětí a umožní všem orgánům činným v trestním řízení postupovat při jednání s obětmi citlivě a šetrně.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2019 
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 25 906 308 Kč, z toho 19 429 731 Kč z ISF a 6 476 577 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je snížení sekundární viktimizace obětí trestných činů a podpora svědků trestné činnosti zejména prostřednictvím pořízení videokonferenčních technologií a jejich nasazení do výkonu služby.

Projekt VISA Code Plus registrační číslo ISF/5/01

EU ISF.jpgProjekt "VISA Code Plus“ registrační číslo ISF/5/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v červnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na červen 2017.

Popis projektu
Realizace projektu „VISA Code Plus“ vyplývá z členství ČR v Evropské unii a schengenském prostoru. Základem projektu jsou změny, které do unijní vízové problematiky zavádí „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)“. Vízový kodex doplňuje „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).

Implementací změn bude celý systém připraven na přistoupení Chorvatska a EUROPOLu. Evropská komise iniciovala spuštění zapracování změn Vízového kodexu v roce 2014 a to prostřednictvím eu-LISA (Evropská agentura pro správu IT systémů velkého rozsahu v oblasti svobody, bezpečnosti a práva). Realizace změn byla schválena Management boardem eu-LISA, ve kterém jsou přítomni zástupci všech členských států.


Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2017
Doba trvání v měsících: 13
Celkové náklady projektu: 11 789 779 Kč, z toho 8 842 334 Kč z ISF a 2 947 445 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je splnění funkčních požadavků EU při udržení nepřetržité dostupnosti a provozuschopnosti národního bezpečnostního systému NS-VIS úpravou a aktualizací jeho funkcí.

Projekt Podpora potírání kybernetické kriminality registrační číslo ISF/6/02

Projekt „PODPORA POTÍRÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY“ regisEU ISF.jpgtrační číslo ISF/6/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v lednu 2017 realizaci projektu „PODPORA POTÍRÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY“ podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na říjen 2019.

Popis projektu
Realizace projektu umožní Policii ČR rychlejší reakci na kybernetické hrozby a přispěje ke zlepšení procesu dokazování v rámci trestního řízení. Díky vzniku a vybavení odborných pracovišť a vyškolení expertů dojde ke zkrácení času potřebného k analýze počítačových programů vytvářených za účelem kybernetické trestné činnosti a trestná činnost ohrožující kybernetickou infrastrukturu bude snadněji identifikovatelná. Bude možné vytěžovat a doplňovat mezinárodní databáze sloužící k soustředění poznatků v jednotlivých státech (např. databáze ICSE – International child sexual exploitation database).


Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Plánované ukončení projektu: 31. 10. 2019
Doba trvání v měsících: 34
Celkové náklady projektu: 159 000 000 Kč, z toho 119 250 000 Kč z ISF a 39 750 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení technické vybavenosti 27 specializovaných pracovišť PČR a vyšší odbornost policejních specialistů v boji proti kyberkriminalitě.

Projekt Vybudování informačního systému PNR registrační číslo ISF/7/01

EU ISF.jpgProjekt Vybudování informačního systému na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících reg. č. ISF/7/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v lednu 2018 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2020.

 • Popis projektu

V rámci projektu bude vybudován informační systém na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (dále jen „IS PNR“) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tyto údaje budou moci využívat orgány vymáhající právo, a to jak před příjezdem cestujících za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti, tak i k analýze a vytvoření hodnotících kritérií, které mohou být poté použity pro posouzení cestujících před jejich příjezdem a odjezdem.

Díky analýze údajů z IS PNR bude možné účinněji bojovat proti terorismu a závažné trestné činnosti a ve svém důsledku posílit vnitřní bezpečnost, zajistit ochranu lidských životů, zlepšit mezinárodní spolupráci v předmětné oblasti a v neposlední řadě dostát mezinárodním závazkům České republiky. 

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 80 000 000 Kč, z toho 60 000 000 Kč z ISF a 20 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

 • Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového funkční informační systému na zpracování dat od leteckých dopravců, který bude sloužit k předcházení, odhalování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a ochraně životů občanů České republiky, ale i ostatních členských států EU.

Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR registrační číslo ISF/8/02

eu.jpgProjekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR reg. č. ISF/8/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Policie ČR v červenci 2018 zahájila realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2019.

Popis projektu

V rámci projektu budou pořízeny  a zavedeny do praxe speciální přístroje, které umožní, aby  znalecká pracoviště Policie ČR, v současné době vybavená přístroji rozdílné úrovně, byla schopna v rámci boje proti drogové kriminalitě provádět stejné metody analýzy omamných a psychotropních látek. Přístroje budou umístěny na 9 znaleckých pracovištích.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018

Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2019 

Doba trvání v měsících: 18

Celkové náklady projektu: 69 377 224,- Kč, z toho 52 032 918,- Kč z ISF a 17 344 306,- Kč z rozpočtu PČR.

Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je sjednocení znaleckých pracovišť Policie ČR z hlediska vybavení přístrojovou technikou a používaných metod a postupů analýzy omamných a psychotropních látek, spojené se změnou současných metodik analýzy a centrálním vývoji metod nových. Realizace projektu zároveň přispěje ke zrychlení, optimalizaci a zefektivnění znalecké činnosti Policie ČR.

Projekt Vzdělávání policejních pyrotechniků registrační číslo ISF/8/03

eu.jpgProjekt Vzdělávání policejních pyrotechniků registrační číslo ISF/8/03 je financován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v červenci 2018 realizaci projektu podpořeného z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na měsíc červen 2021.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na speciální vzdělávání policejních pyrotechniků v oblasti identifikace, konstrukce a funkce munice a speciálních postupů její likvidace vhodných pro využití v civilním sektoru s cílem minimalizace nežádoucích účinků výbuchu. Vlivem času, fyzikálních a chemických vlastností může docházet k degradaci pojistných mechanizmů v závislosti na konkrétních typech munice, což přímo ohrožuje zasahující policejní pyrotechniky. Munice většinou pochází od zahraničních výrobců, a proto je nutné získávat informace o munici a o způsobech její bezpečné likvidace také ze zahraničních zdrojů.

Realizací projektu bude zajištěna znalost těchto informací, a to díky muniční databázi a školením, která budou zaměřena na specifickou manipulaci s municí z válečných operací, z poválečného období municí vojsk Varšavské smlouvy a municí států NATO.

Realizací projektu bude zajištěno procesní a kontextové vzdělávání policejních pyrotechniků, prostřednictvím absolvování několika specifických kurzů a aplikací získaných poznatků a dovedností nejen do přímého výkonu pyrotechnických činností, ale také prostřednictvím pomůcek (filmů, maket munice, skript) předání těchto odborných znalostí nově příchozím pyrotechnikům – muničním specialistům.

 Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018

 Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2021

 Doba trvání v měsících: 36

 Celkové náklady projektu: 5 000 000 Kč, z toho 3 750 000 Kč z ISF a 1 250 000 Kč z rozpočtu PČR.

Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření a prohloubení znalostí policejních pyrotechniků a lektorů Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v oblasti identifikace a likvidace munice, a to strukturovanou formou školení a vytvořením výukových pomůcek.

Projekt Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů registrační číslo ISF/10/01

Obrázek.jpg

Ředitelství služby cizinecké policie zahájilo v červenci 2018 realizaci projektu podpořeného z Národního programu Fondu
pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na měsíc prosinec 2020.

Popis projektu

Projekt je zaměřený na modernizaci specializovaného pracoviště pro odhalování neregulérních dokladů a vybudování školicího střediska Národního centra pro kontrolu dokladů. Stávající technika již nesplňuje technické parametry pro efektivní odhalování a dokumentování nejmodernějších způsobů a trendů v napadání dokladů a absence nadstavbového školicího střediska způsobuje, že není možné kvalitně a v aktuálním čase předávat důležité informace policistům a dalším pracovníkům. Realizace projektu povede k celkovému zlepšení situace v oblasti odhalování neregulérních cestovních dokladů zneužívaných k nelegální migraci zejména v souvislosti se současnou migrační krizí a hrozbou terorismu. Zároveň tento projekt navazuje na úkol stanovený v Národním schengenském plánu 2014, tj. vytvoření jednotného centra pro sběr a kontrolu dokladů. Realizace projektu je základním předpokladem pro budoucí úspěšný chod Národního centra pro kontrolu dokladů.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018

 Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020

 Doba trvání v měsících: 30

 Celkové náklady projektu: 12 000 000 Kč, z toho 9 000 000 Kč z ISF a 3 000 000 Kč z rozpočtu PČR.

 Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména zvýšení odborných kompetencí a prohloubení znalostí školených subjektů, dále pak zvýšení kvality statistických a obrazových výstupů – např. ve způsobech napadení, nejčastěji napadané druhy dokladů apod., rozšíření databáze dokladů – schopnost dokumentace nových bezpečnostních prvků implementovaných v dokladech, a v neposlední řadě také zvýšení schopnosti efektivně odhalovat a reagovat na nové trendy v neregulérních dokladech.

vytisknout  e-mailem