Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Projekty realizovnané Policií České republiky v NP ISF. 

EU ISF.jpgProjekt „Národní situační centrum ochrany hranic“ registrační číslo ISF/6/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v listopadu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na říjen 2019.

Popis projektu
V rámci projektu bude vybudováno Národní situační centrum ochrany hranic (NSC OH) jako společné komunikační centrum pro Ředitelství služby cizinecké policie a Celní správu za účelem efektivního plnění úkolů ochrany a správy hranic. Předmětem projektu bude provedení zásadní rekonstrukce prostor, účelné zařízení těchto prostor pro operační řízení a vybavení příslušnou technologií. Dále dojde k vytvoření datového skladu s možností provádění pokročilých analýz a pořízení/vytvoření/úpravu informačních systémů pro provoz centra a ochrany hranic. NSCOH bude odpovědné za operační řízení ostrahy hranic, společné provádění operačních analýz, provozu systémů ochrany hranic jako je EUROSUR, systém dohledu nad vzdušným prostorem AGAS a dále pak systému hraniční kontroly KODOX, systému předávání údajů o cestujících a využívání a kontrola biometrických zařízení v procesu hraniční kontroly (NKA).

Zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2016
Plánované ukončení projektu: 31. října 2019
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 120 000 000 Kč, z toho 90 000 000 Kč z ISF a 30 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vybudování NSC OH jako společného komunikačního centra pro Ředitelství služby cizinecké policie a Celní správu České republiky za účelem systémového řešení a centralizace společných úkolů při ochraně vnějších hranic vycházejících z evropských a národních předpisů a posílení bezpečnosti vnějších hranic prostřednictvím společné správy hranic.

vytisknout  e-mailem