Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Projekty realizovnané Policií České republiky v NP ISF. 

Projekt „PODPORA POTÍRÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY“ regisEU ISF.jpgtrační číslo ISF/6/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v lednu 2017 realizaci projektu „PODPORA POTÍRÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY“ podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx . Ukončení projektu je plánováno na říjen 2019.

Popis projektu
Realizace projektu umožní Policii ČR rychlejší reakci na kybernetické hrozby a přispěje ke zlepšení procesu dokazování v rámci trestního řízení. Díky vzniku a vybavení odborných pracovišť a vyškolení expertů dojde ke zkrácení času potřebného k analýze počítačových programů vytvářených za účelem kybernetické trestné činnosti a trestná činnost ohrožující kybernetickou infrastrukturu bude snadněji identifikovatelná. Bude možné vytěžovat a doplňovat mezinárodní databáze sloužící k soustředění poznatků v jednotlivých státech (např. databáze ICSE – International child sexual exploitation database).


Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Plánované ukončení projektu: 31. 10. 2019
Doba trvání v měsících: 34
Celkové náklady projektu: 159 000 000 Kč, z toho 119 250 000 Kč z ISF a 39 750 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení technické vybavenosti 27 specializovaných pracovišť PČR a vyšší odbornost policejních specialistů v boji proti kyberkriminalitě.

vytisknout  e-mailem