Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Prevence

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje systematicky zastřešuje veškeré preventivní aktivity na jednotlivých územních odborech a Městském ředitelství policie Ostrava. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
oddělení tisku a prevence Frýdek-Místek

Oddělení tisku a prevence Frýdek-Místek nabízí komplexní preventivní činnost, která, je zaměřená na všechny věkové skupiny od předškoláků po seniory.  Cílem je posílení právního vědomí, jak dětí, tak dospělých. Upozornění na závažná rizika spojená s negativními sociálně patologickými jevy. Seznámení široké veřejnosti se zásadami bezpečného chování. K besedám používáme preventivně informační materiál.

Nabídka besed a preventivních aktivit:

1) předškoláci – časová dotace 1 hodina. Cílem je představit policii nejen jako partnera, na kterého se děti mohou s důvěrou obrátit v případě ohrožení nebo nebezpečí, ale seznámit je také s pravidly bezpečného chování zejména v silničním provozu. Po předchozí telefonické domluvě je také možná beseda na příslušném obvodním oddělení.
 

Foto: PČR/ prevence

2) žáci I. stupně ZŠ -  časová dotace 1 vyučovací hodina (dle individuálních potřeb může být navýšena)

 • dopravní problematika – chodec, cyklista, výklad dopravních značek, orientace v silničním provozu, vysvětlení a upozornění na možné „zákeřnosti“ silničního provozu, kazuistika, práce s pracovním listem
 • vlastní bezpečí – vysvětlení rizik při pobytu doma, venku, co dělat když se ztratím, cestování v MHD, kazuistika
 • svědek – vysvětlení pojmu svědek, podání vysvětlení, nahlášení protiprávního jednání (např. dopravní nehody), popis osoby + názorná ukázka, nácvik telefonátu na tísňovou linku apod.
 • mezilidské vztahy – problematika šikany s návazností např. na kyberšikanu
 • práce policistů – seznámení s prací policistů (u výše uvedených témat je možná práce s knihou "Policejních pohádek")

3) žáci II. stupně ZŠ – časová dotace 1 vyučovací hodina  (dle individuálních potřeb může být navýšena)

 • šikana – vysvětlení pojmů, druhy šikany, popř. návaznost na kyberšikanu, kazuistika, trestně právní odpovědnost, popř. DVD film Mezi stěnami (časová dotace 2 vyučovací hodiny s použitím DVD)
 • alkohol a drogy – vysvětlení pojmů, trestně právní odpovědnost, kazuistika, použití filmu Když se řekne závislost  nebo Droga až na 1. místě
 • trestní odpovědnost – vysvětlení pojmů přestupek, trestný čin, kazuistika, nejčastěji páchaná trestná činnost mládeží, zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • dopravní problematika – chodec, cyklista jejich povinnosti, znalost pravidel a orientace v silničním provozu.
 • vlastní bezpečí – zásady bezpečného chování, problematika mravnostních trestných činů
 • práce policistů – seznámení s prací policistů
 • rizika virtuální komunikace – vysvětlení nástrah komunikace v sociálních sítích, použití DVD Virtuální nápadník
 • popř. další témata dle potřeb (např. domácí násilí) 
 • Malá policejní akademie - projekt Národní protidrogové centrály, tématicky ucelené besedy pro II. stupeň ZŠ, používáme pracovní sešit, který si tiskne příslušná základní škola. Témata jsou doplňována o nové "trendy" v preventivních aktivitách.  

4) studenti středních škol – časová dotace 1 vyučovací hodina (dle individuálních potřeb může být navýšena)

 • šikana, kyberšikana – vysvětlení pojmů, kazuistika, trestní odpovědnost
 • trestní odpovědnost – vhodné pro první ročníky, vysvětlení pojmů přestupek, trestný čin, kazuistika, nejčastěji páchaná trestná činnost mládeží, zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • alkohol a drogy - vysvětlení pojmů, trestně právní odpovědnost, kazuistika, použití filmu Droga až na 1. místě
 • rizika virtuální komunikace – vysvětlení nástrah komunikace v sociálních sítích, použití DVD Virtuální nápadník 
 • popř. další témata dle potřeb

5) senioři – časová dotace zejména 1 hodina, besedy jsou tématicky zaměřené na problematiku krádeží (venku, v obchodech, v bytech), podvodů (podvody všeho druhu – podepisování smluv, podvodné vylákání peněz), domácího násilí apod., použití DVD (Ne)bezpečný věk, Šmejdi. Informace o aktuálních "trendech" v páchání trestné činnosti. Besedy realizujeme na Senior akademii ve Frýdku-Místku, v klubech seniorů, domovech pro seniory atd.
Poldík Webík 2.0 aneb lapeni síti - upgrade projektu Poldík Webík pomáhá a chrání zaměřený na takřka všechny věkové kategotie i pro ty dříve narozené.  Senioři na přednáškách získají základní informace, jak se bezpečně chovat na internetu a sociálních sítích, jak se nestát obětí např. podvodných jednání.

6) preventivní akce zaměřené na účastníky silničního provozu – zapojení se do celorepublikového projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Preventivní projekty

Poldík Webík 2.0 aneb lapeni síti - upgrade projektu Poldík Webík pomáhá a chrání zaměřený na takřka všechny věkové kategotie i pro ty dříve narozené.  Senioři na přednáškách získají základní informace, jak se bezpečně chovat na internetu a sociálních sítích, jak se nestát obětí např. podvodných jednání.

Přednášky a jejich témata mohou policisté upravovat dle požadavků žadatele

V případě zájmu kontaktujte:

por. Mgr. Lenka Sikorová, tel. 974 732 207 nebo 209, mobil: 725 849 700, email: lenka.sikorova@pcr.cz,
nprap.  Karolína Bělunková, tel. 974 732 207 nebo 209, email: karolina.belunkova@pcr.cz

Policie České republiky
Územní odbor Frýdek-Místek
oddělení tisku a prevence
Beskydská 2061
738 19 Frýdek-Místek

vytisknout  e-mailem